I.S.U.J. Iași

Alege să fii corect - Alegeri parlamentare – 11 decembrie 2016

Alege să fii corect – Alegeri parlamentare – 11 decembrie 2016


 • Hisilicon Balong Anunț

  I. În conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinelor ministrului afacerilor interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I., cu toate cu modificările şi completările ulterioare, în baza ordinelor M.A.I. nr. II/9585 din 04.10.2016 și nr. II/9636 din 07.10.2016 privind organizarea la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi ale Ordinelor Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 94851 din 12.10.2016, nr. 94860 din 13.10.2016 și nr. 95931 din 29.11.2016 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi organizează concurs, în scopul încadrării funcţiilor aferente unui număr de 2 posturi de subofiţer, conform prevederilor art.3 alin.(1) lit.c) pct. iii) din Anexa nr. 3 la OMAI nr.177/2016, prin încadrare directă a tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriilor specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, astfel:

  Numărul

  de posturi

  Funcţia aferentă postului / posturilor Subunitatea /

  Structura

  2 Conducător auto (autospeciale) Serviciul Logistic

   

  II. Titularii funcţiilor au următoarele atribuţii principale:

  a) conducător auto (autospeciale):
  − exploatează și gestionează autovehiculele și bunurile pe care le are în primire;
  − cunoaște și respectă prevederile legislației rutiere, a normativelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea compartimentului tehnic;
  − participă la executarea de revizii şi reparaţii la tehnica din dotare.

  III. Cerinţele specifice ale posturilor sunt:
  a) conducător auto (autospeciale)
  – pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  – pregătire de specialitate: permis valid de conducere categoriile B şi C.

  Detalii și documente în arhiva: conducatori_auto_site.rar


Începând de ieri, suntem mai puțini. Ne-au părăsit patru oameni deosebiți, care vor lăsa în inimile noastre un gol imens. Simțim că familia noastră a rămas acum mai săracă și pierderea colegilor dragi nu o va putea înlocui nimic.
Cuvintele ne lipsesc pentru a exprima starea de adâncă solidaritate, compasiune şi tristețe cauzată de pierderea ireparabilă a acestor oameni de valoare. Dar această pierdere, nu face decât să sublinieze sacrificiul tragic şi înălţător a celor care și-au ales ca principală misiune în viață salvarea oamenilor, chiar și în cele mai grele condiții.

Rugăm pe Dumnezeu să aşeze de-a dreapta Sa întregul echipaj şi să ajute familiile să reziste și să-și revină după tragedia prin care trec.

În aceste momente, gândurile noastre se îndreaptă către familiile, prietenii, colegii și către toți cei în sufletul cărora va fi păstrată veșnic recunoștința pentru acești salvatori.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Iași

EROII NU MOR NICIODATĂ!

EROII NU MOR NICIODATĂ!


ALEGE SĂ FII VOLUNTAR!

Începând de astăzi, 10 mai, la nivel naţional se desfăşoară proiectul ”Salvator din pasiune”, referitor la posibilitatea persoanelor fizice de a deveni voluntari în cadrul Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Astfel, persoanele selectate pentru activitatea de voluntariat vor participa la programe de instruire constând în:

 • cursuri de prim ajutor
 • cursuri de pregătire pentru intervenţia în situaţii de urgenţă ( stingere incendii, căutare-salvare).
Voluntar la pompieri

Voluntar la pompieri

Instructiuni privind organizarea si desfasurarea activitatii de voluntariat

După absolvirea cursului corespunzător şi efectuarea unui număr stabilit de ore de voluntariat (între 240 ore şi 720 ore), voluntarii vor putea participa la intervenţii împreună cu echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi.

Proiectul ”Salvator din pasiune” se va derula în perioada 10 mai-29 iulie a.c., interval de timp în care va avea loc recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analizarea dosarelor şi încheierea contractelor de voluntariat.

Cei care doresc să desfăşoare activităţi de voluntariat alături de salvatorii ieşeni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
 2. apt din punct de vedere medical;
 3. să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
 4. să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

 • cererea de înscriere (formularul poate fi descărcat de pe site-ul www.isujis.ro);
 • certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic cu mențiunea „Apt pentru desfasurarea activitatilor de voluntariat„;
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”;
 • acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare referitoare la activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă www.igsu.ro sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza”al judeţului Iaşi – www.isujis.ro, precum şi la nr. de telefon: 0232.41.21.21, int.27111 sau 27148.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Instructiuni privind organizarea si desfasurarea activitatii de voluntariat

Tu Salvator din Pasiune. Și tu poți fi #voluntar în situații de urgență

Tu Salvator din Pasiune. Și tu poți fi #voluntar în situații de urgență

Tu Salvator din Pasiune. Și tu poți fi #voluntar în situații de urgență

Tu Salvator din Pasiune. Și tu poți fi #voluntar în situații de urgență