Anunț achiziție directă Sistem de supraveghere video perimetral

  • NR ANUNȚ: ADV1235325
  • TIP ANUNȚ: CUMPĂRĂRI DIRECTE
  • DATA CREARE: 26.08.2021 15:27
  • DATA PUBLICARE: 26.08.2021 15:32

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficială: INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „MIHAIL STURDZA” AL JUDEȚULUI IAȘI 

CIF: 4701630  

Adresa: Strada Catargi Lascăr, Nr. 59   

Țara: Romania

Tel: +40 232/412121   Fax: +40 232/213617   

E-mail: isuiasiachizitii@gmail.com   

Punct(e) de contact: CRISTINA TICU   

Denumire contract:

Sistem de supraveghere video perimetral – 1 complet

Data limita depunere oferta:

06.09.2021 10:00

Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV: 32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.2)Valoare estimata:42.016,00  RONCaiet de sarcini:
caiet de sarcini + formulare + proiect contract.pdf

Descriere contract:

Sistem de supraveghere video perimetral – 1 complet conform documentatie atasată la prezentul anunt publicitar.

Ofertanții vor depune, obligatoriu, următoarele documente:

1.Propunere Tehnica – Formular nr. 1 din sectiunea Formulare . De asemenea la propunerea tehnica se va atasa Declaratie privind insusirea modelului de contract – Formular nr. 2;

2. – Propunerea financiara conform Formular nr.3 din sectiunea Formulare – Formular propunere financiara. Ofertele care nu conțin toate informațiile solicitate vor fi considerate incomplete și vor fi respinse ca neconforme. Ofertele transmise după data si ora limita stabilita, 06.092021, ORA 10:00, nu vor fi luate în considerare. Produsele care nu vor corespunde cerințelor vor fi respinse la recepție si vor fi returnate furnizorului pe cheltuiala acestuia. Totodată, autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a emite un document constatator negativ și de a-l publica in S.E.A.P. conform prevederilor legale in vigoare.

Ofertanții care transmit oferta se considera ca accepta in totalitate solicitările autorității contractante, așa cum sunt acestea detaliate in documentația atașată.

Modelele de formulare în format word pot fi descărcate de pe site-ul inspectoratului la adresa: https://isujis.ro/category/achiziții-publice.

Conditii referitoare la contract:

Conform proiectului de contract atasat.

Conditii de participare:

Oferta de pret se va transmite pe adresa de e-mail: isuiasiachizitii@gmail.com până la data de 06.09.2021, ORA 10:00.

Achiziția se va finaliza prin intermediul catalogului electronic disponibil in S.E.A.P. In acest sens toti operatorii economici care intenționează să depună oferta vor fi obligatoriu înscriși în S.E.A.P.

Ofertele depuse de operatori economici care nu sunt înscriși în SEAP nu vor fi luate in considerare. Astfel, ofertele care nu îndeplinesc condițiile de participare vor fi respinse.

Ofertele transmise după data și ora limita stabilită nu vor fi luate în considerare.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Informatii suplimentare:

Detalii tehnice: Daniel Ferariu – 00749224618, Marian Bîrlădeanu 0766753344;

Detalii privind achiziția : TICU CRISTINA 0745355627


You may also like...

Sari la conținut