Anunț achiziție servicii de proiectare – faza studiu de fezabilitate

Denumirea achizitie: Servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate

CPV: 71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate, necesare pentru obiectivul de investitie: „Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie în situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova”, in vederea aprobarii unui proiect in cadrul Programului Operational Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020.

DOCUMENTATIA AFERENTA ACHIZITIEI SE POATE DESCARCA IN FORMAT ELECTRONIC DE PE ADRESA: http://www.isujis.ro, sectiunea RESURSE / ACHIZITII PUBLICE, sau se poate solicita de la adresa de email: isujiasilog@gmail.com

Valoarea estimata fara TVA: 132353.00 RON

Conditii contract: Respectarea conditiilor din invitatie, caietul de sarcini si anexele atasate.

Conditii participare: Transmiterea documentelor solicitate in conformitate cu cele mentionate in documentatia de atribuire postata pe site: http://www.isujis.ro, sectiunea RESURSE / ACHIZITII PUBLICE. Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic din S.E.A.P, astfel toti operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta vor fi înscrisi obligatoriu în S.E.A.P

Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 05.09.2017

Documentație de atribuire:

You may also like...

Sari la conținut