Anunț imprimantă multifuncțională nr. ADV165777

  •  PUBLICAT
  • NR ANUNT: ADV1165777
  •  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
  •  DATA CREARE: 27.08.2020 13:50
  •  DATA PUBLICARE: 27.08.2020 13:51

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDETULUI IASI   CIF: 4701630  Adresa: Strada Catargi Lascăr, Nr. 59   Tara: RomaniaTel: +40 232/412121   Fax: +40 232/213617   E-mail: isuiasiachizitii@gmail.com   Punct(e) de contact: CRISTINA TICU   In atentia: : CRISTINA TICU  ANUNT

Denumire contract:

Imprimantă multifuncțională

Data limita depunere oferta:

31.08.2020 12:00

Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
30232110-8 – Imprimante laser (Rev.2)
Valoare estimata:
7.142,85  RON
Caiet de sarcini:
caiet de sarcini, specificatii tehnice si proiect contract imprimanta multifunctionala.pdf

Descriere contract:

Furnizare Imprimantă multifuncțională – 1 cpl, conform documentației atașate la prezentul anunț. Produsul ofertat va fi nou și va respecta in integralitate solicitările autorității contractante. Produsele care nu vor corespunde cerințelor vor fi respinse la recepție si vor fi returnate furnizorului pe cheltuiala acestuia. Totodată, autoritatea contractanta iși rezervă dreptul de a emite un document constatator negativ și de a-l publica in S.E.A.P. conform prevederilor legale in vigoare. Ofertanții care transmit oferta se considera ca accepta in totalitate solicitările autorității contractante, asa cum sunt acestea detaliate in documentația atașată. Ofertanții vor depune, obligatoriu, următoarele documente: 1. – propunerea tehnica ce va conține toate informațiile solicitate în caietul de sarcini atasat; 2. – propunerea financiara; 3. – alte documente considerate de ofertant a fi necesare in demonstrarea cerințelor autorității contractante. Ofertele transmise după data si ora limita stabilita, 31.08.2020, ORA 12:00, nu vor fi luate in considerare. Documentatia in format pdf si word se regaseste si pe site -ul unitatii: https://isujis.ro/category/achizitii-publice/

Conditii referitoare la contract:

Conform proiectului de contract atasat.

Conditii de participare:

Oferta de pret se va transmite pe adresa de e-mail: isuiasiachizitii@gmail.com pana la data de 31.08.2020, ORA 12:00. Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic disponibil in S.E.A.P. In acest sens toti operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta vor fi obligatoriu inscrisi in S.E.A.P. Ofertele depuse de operatori economici care nu sunt inscrisi in SEAP nu vor fi luate in considerare. Astfel, ofertele care nu îndeplinesc condițiile de participare vor fi respinse. Ofertele transmise dupa data si ora limita stabilita nu vor fi luate in considerare.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Detalii tehnice: Marian Bîrlădeanu 0766753344; Detalii privind achizitia : TICU CRISTINA 0745355627

You may also like...

Sari la conținut