Anunț publicitar achiziție pompă alimentare carburant (detalii în S.E.A.P.)

  • NR ANUNT: ADV1181338
  •  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
  •  DATA CREARE: 04.11.2020 14:03
  •  DATA PUBLICARE: 04.11.2020 14:12

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDETULUI IASI   

CIF: 4701630  

Adresa: Strada Catargi Lascăr, Nr. 59   

Tara: Romania

Tel: +40 232/412121   

Fax: +40 232/213617   

E-mail: isuiasiachizitii@gmail.com   

Punct(e) de contact: CRISTINA TICU

Denumire contract:

Pompă alimentare carburant -1 cpl.

Data limita depunere oferta: 12.11.2020 12:00

Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
42122180-5 – Pompe de combustibil (Rev.2)
Valoare estimata:
13.941,00  RON

Descriere contract:

Pompă alimentare carburant -1cpl conform documentației atașate la prezentul anunț.

Produsul ofertat va fi nou și va respecta in integralitate solicitările autorității contractante.

Ofertanții vor depune, obligatoriu, următoarele documente:

  1. Propunere Tehnica – ce va conține toate informațiile solicitate in caietul de sarcini conform Formularului nr.1 -Propunere tehnica anexat documentatie atasata la prezentul anunt publicitar. De asemenea la formularul de propunere tehnica se vor atasa urmatoarele documente: un document/documente emise de organisme specializate în domeniu (notificate) care să certifice că producătorul echipamentului are implementate sisteme de asigurare a calităţii conform standardelor OIML, ATEX; Agrearea modelului de contract de furnizare prin semnare şi parafare fără obiecţiuni si fişă tehnică a produsului;
  2. Propunerea financiara conform Formular nr. 2 – Formular propunere financiara. Ofertele transmise după data si ora limita stabilita, 12.11.2020, ora 12:00, nu vor fi luate in considerare. Documentația în format pdf și word se regăsește și pe site -ul unitatii: https://isujis.ro/category/achizitii-publice/ .

Produsele care nu vor corespunde cerințelor vor fi respinse la recepție si vor fi returnate furnizorului pe cheltuiala acestuia. Totodată, autoritatea contractanta iși rezervă dreptul de a emite un document constatator negativ și de a-l publica in S.E.A.P. conform prevederilor legale in vigoare. Ofertanții care transmit oferta se considera ca accepta in totalitate solicitările autorității contractante, asa cum sunt acestea detaliate in documentația atașată.

Conditii referitoare la contract:

Conform proiectului de contract atasat.

Conditii de participare:

Oferta de pret se va transmite pe adresa de e-mail: isuiasiachizitii@gmail.com pana la data de 12.11.2020, ora 12:00. Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic disponibil in S.E.A.P. In acest sens toti operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta vor fi obligatoriu inscrisi in S.E.A.P. Ofertele depuse de operatori economici care nu sunt inscrisi in SEAP nu vor fi luate in considerare. Astfel, ofertele care nu îndeplinesc condițiile de participare vor fi respinse. Ofertele transmise dupa data si ora limita stabilita nu vor fi luate in considerare.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului din SEAP în funcție de alocările bugetare.

Detalii tehnice: PLATON IONUT 0740809746

Detalii privind achizitia : TICU CRISTINA 0745355627

Valabilitatea ofertei – 60 de zile


Documentație achiziție

Anunțul în forma completă este publicat în SICAP (SEAP), nr. ADV1181338 fiind referința către anunț.

You may also like...

Sari la conținut