Anunț publicitar achiziție pompă alimentare carburant

  • NR ANUNT: ADV1184203
  •  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
  •  DATA CREARE: 16.11.2020 11:34
  •  DATA PUBLICARE: 16.11.2020 12:34

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „MIHAIL GRIGORE STURDZA” AL JUDETULUI IASI   

CIF: 4701630  

Adresa: Strada Catargi Lascăr, Nr. 59   

Tara: Romania

Tel: +40 232/412121   Fax: +40 232/213617   E-mail: isuiasiachizitii@gmail.com 

  Punct(e) de contact: CRISTINA TICU   

Denumire contract:

Pompă alimentare carburant -1cpl

Data limita depunere oferta: 18.11.2020 15:00

Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
42122180-5 – Pompe de combustibil (Rev.2)
Valoare estimata:
13.941,00  RON

Descriere contract:

Pompă alimentare carburant -1cpl conform documentației atașate la prezentul anunț.

Produsul ofertat va fi nou și va respecta in integralitate solicitările autorității contractante.

Ofertanții vor depune, obligatoriu, următoarele documente:

1.Propunere Tehnica – ce va conține toate informațiile solicitate în caietul de sarcini conform Formularului nr.1 -Propunere tehnică anexat documentatie atasata la prezentul anunt publicitar. De asemenea la formularul de propunere tehnica se vor atasa urmatoarele documente: un document/documente emise de organisme specializate în domeniu (notificate) care să certifice că producătorul echipamentului are implementate sisteme de asigurare a calităţii conform standardelor IS0 9001, ISO14001; Agrearea modelului de contract de furnizare prin semnare şi parafare fără obiecţiuni si fişă tehnică a produsului;

2. – propunerea financiara conform Formular nr. 2 – Formular propunere financiara. Ofertele care nu conțin toate informatiile solicitate vor fi considerate incomplete și vor fi respinse ca neconforme.Ofertele transmise după data si ora limita stabilita, 18.11.2020, ORA 15:00, nu vor fi luate in considerare. Documentatia in format pdf si word se regaseste si pe site -ul unitatii: https://isujis.ro/category/achizitii-publice/ . Produsele care nu vor corespunde cerințelor vor fi respinse la recepție si vor fi returnate furnizorului pe cheltuiala acestuia. Totodată, autoritatea contractanta iși rezervă dreptul de a emite un document constatator negativ și de a-l publica in S.E.A.P. conform prevederilor legale in vigoare. Ofertanții care transmit oferta se considera ca accepta in totalitate solicitările autorității contractante, asa cum sunt acestea detaliate in documentația atașată.

Conditii referitoare la contract:

Conform proiectului de contract atasat.

Conditii de participare:

Oferta de pret se va transmite pe adresa de e-mail: isuiasiachizitii@gmail.com pana la data de 18.11.2020, ORA 15:00. Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic disponibil in S.E.A.P. In acest sens toti operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta vor fi obligatoriu inscrisi in S.E.A.P. Ofertele depuse de operatori economici care nu sunt inscrisi in SEAP nu vor fi luate in considerare. Astfel, ofertele care nu îndeplinesc condițiile de participare vor fi respinse. Ofertele transmise dupa data si ora limita stabilita nu vor fi luate in considerare.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare:

Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului din SEAP în funcție de alocările bugetare.

Detalii tehnice: PLATON IONUT 0740809746

Detalii privind achizitia : TICU CRISTINA 0745355627

Valabilitatea ofertei – 60 de zile


Documente aferente:

Anunțul în forma completă este publicat în SICAP (SEAP), nr. ADV1184203 fiind referința către anunț.

You may also like...

Sari la conținut