Anunț achiziție: Servicii proiectare, faza studiu de fezabilitate, necesare pentru obiectivul de investiție „Dispecerat integrat pentru coordonarea intervențiilor în situații de urgență în zona transfrontalieră România – Republica Moldova”

You may also like...

Accessibility