Conferinţa de presă prilejuită de Închiderea Oficială a Proiectului Strategic „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of Moldova – MIS ETC code 989”

top
header

INVITAȚIE

Vineri, 18 decembrie a.c., începând cu ora 12.00, municipiul Iaşi va găzdui Conferinţa de presă prilejuită de Închiderea Oficială a Proiectului Strategic „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of Moldova – MIS ETC code 989”.

Activităţile de final ale acestui proiect se vor bucura de participarea şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Secretar de Stat, dr. Raed Arafat, reprezentanţi ai celor trei parteneri – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU, în calitate de Aplicant), Inspectoratul General de Aviație (IGAv, în calitate de Partener numărul 1) şi Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale (SPCSE, în calitate de Partener numărul 2) din Republica Moldova, precum şi ai autorităţilor publice centrale şi locale.

În cadrul evenimentului vor fi analizate activităţile şi rezultatele derulării programului de cooperare transfrontalieră, beneficiile pentru comunitate, precum şi oportunităţile de colaborare pentru viitor.


Jurnaliştii acreditaţi sunt invitaţi să participe la această activitate, ce va avea loc în sala de conferinţe a Hotelului Bucium din Iaşi (Şoseaua Iaşi – Vaslui, km. 12), începând cu ora 11.30.

În cadrul sesiunii de închidere din data de 18 decembrie a.c., activităţile cu toţi factorii implicaţi în proiect se vor  desfăşura conform agendei ataşate, programul fiind deschis şi reprezentaţilor mass media, la solicitarea acestora.

            www.ro-ua-md.net
Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

_________________________________________________________________
Descriere activitate:
Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) deţine calitatea de aplicant în cadrul Proiectului strategic „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of Moldova – MIS ETC code 989”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania – Ucraina – Republica Moldova, iar alături de cei doi parteneri, Inspectoratul General de Aviaţie din România (IGAv) şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din Republica Moldova (SPCSE RM) s-a urmărit crearea unui sistem comun integrat de monitorizare şi limitare a efectelor dezastrelor cu caracter transfrontalier şi reglementarea sprijinului reciproc în răspunsul la situaţii de urgenţă şi la urgenţe medicale.
Activităţile planificate au vizat analiza cadrului legal existent, realizarea exerciţiilor comune de cooperare, stabilirea procedurilor şi metodologiilor comune de monitorizare şi intervenţie, investiții prin achiziţiile de echipamente, precum și organizarea unor serii de sesiuni comune de pregătire.
În  cadrul acestui program de cooperare transfrontalieră, a fost elaborat Planul de intervenţie comună şi procedurile asociate, în vederea asigurării managementului integrat şi interoperabilităţii structurilor, în intervenţiile complexe care au loc atât în judeţele din Estul ţării, cât şi pe teritoriul Republicii Moldova. Viabilitatea acestor documente a fost testată pe timpul exerciţiului „PRUT – 2014”, desfăşurat în perioada 22 – 27 octombrie 2014,  în judeţul Iaşi din România şi localităţile Chişinău, Ungheni şi Bălţi din Republica Moldova, fiind implicate forţe şi mijloace aparţinând IGSU, IGAv şi SPCSE.

Descriere proiect:
Buget total – 6 675 959,34  Euro (29 117 196,66 LEI), din care 0,49 milioane euro revin IGSU;
Durata de implementare – 33 de luni şi 26 zile

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

  • Maior BOLOHAN SILVIA  (0751 339.848) – purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” al judeţului Iaşi

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.
_________________________________________________________________

Proiect implementat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Ministerul Afacerilor Interne, România

Adresa:
str. Banu Dumitrache, nr. 46
sector 2, Bucureşti
tel: 004021 2329586
fax: 004021 2329586

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

Autoritatea Comună de Management

Ministerul  Dezvoltării  Regionale şi Administraţiei Publice, România

tel: 004037 2111332
fax: 004037 2111456

Comisia Europeană este o instituţie executivă.

“Uniunea Europeană este constituită din 28 de state membre care au decis să-şi unească treptat cunoştinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturala, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale”

COMUNICAT.doc

Agenda_wrap-up_revised_UIP.docx

You may also like...

Sari la conținut