EXAMEN DE ADMITERE ÎN INSTITUŢIILE MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, astfel:

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 • Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – durata studiilor 4 ani, specializarea „instalaţii pentru construcţii -pompieri”:* Ofiţeri-Pompieri-35 locuri (bărbaţi) dintre care 33 locuri(1 loc pentru etnia rromă) I.G.S.U. și 2 locuri pentru nevoile M.A.I.,
 • Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Bucureşti -durata studiilor 3 ani, 1 loc pentru pentru nevoile M.A.I.;
 • Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – durata studiilor 3 ani, 22 locuri pentru pentru nevoile M.A.I.;
 • Academia Tehnică Militară Bucureşti – durata studiilor 4 ani, 38 locuri pentru pentru nevoile M.A.I.;
 • Institutul medico-militar București – durata studiilor 6 ani, 5 locuri pentru nevoile M.A.I.;

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protectie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – durata studiilor 2 ani, subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă 198 locuri(bărbați) pentru nevoile I.G.S.U. (din care 2 locuri pentru etnia rromă) și maiștri militari auto 19 pentru nevoile I.G.S.U.
 • Scoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – durata studiilor 2 ani: 12 locuri pentru nevoile M.A.I.

Condiţii de înscriere pentru candidaţi

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de invăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în Romania;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmarire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învaţamânt de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înalţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile ;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținută de vară ;

Cei interesaţi, pentru a fi luaţi în evidenţa, se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, cu sediul în str. Lascăr Catargi, nr. 59, telefon 0232.41.21.21.,fax 0232.213617, 214470 ,e-mail isujiasi@gmail.com sau pot accesa paginile oficiale de internet: www.mai.gov.ro, www.igsu.ro, www.academiadepolitie.ro, www.mta.ro, www.anmb.ro, www.armyacademy.ro, www.scoaladepompieri.ro, www.ncoacademy.ro.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

De asemenea, ai putea dori...