Exercițiu comun româno-moldovenesc PRUT 2014

România-Ucraina-Republica Moldova | Program de cooperare transfrontalieră
România-Ucraina-Republica Moldova | Program de cooperare transfrontalieră
România-Ucraina-Republica Moldova | Program de cooperare transfrontalieră
România-Ucraina-Republica Moldova | Program de cooperare transfrontalieră

S-a dat starul exerciţiului comun româno-moldovean „PRUT 2014”, activitate în cadrul Proiectului Strategic „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of Moldova – MIS ETC cod 989”

În perioada 22 – 27 octombrie a.c., în judeţul Iaşi din România şi localităţile Chişinău, Ungheni şi Bălţi din Republica Moldova va avea loc exerciţiul comun româno-moldovean „PRUT – 2014”, ce constă în organizarea şi desfăşurarea intervenţiei comune cu forţe şi mijloace aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv) şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din Republica Moldova (SPCSE), pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă produse pe teritoriul celor două state.

Scopul activităţii urmăreşte dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor de lucru în cooperare, verificarea viabilităţii Planului de intervenţie comună şi a procedurilor asociate, precum şi antrenarea personalului din structurile operative (comandă şi intervenţie) ale aplicantului şi partenerilor, respectiv ale Ministerelor Sănătăţii din România şi Republica Moldova, pentru punerea în aplicare a acestora.

Activitatea este asumată şi inclusă în Calendarul cu Activităţi al Proiectului Strategic SMURD, beneficiile acesteia fiind: pregătirea personalului, asigurarea unui management integrat, intervenţia comună şi interoperabilitatea structurilor, coeziunea „grupului” în intervenţii complexe, precum şi identificarea „bunelor practici” şi materializarea acestora în urma „lecţiilor învăţate”.

www.ro-ua-md.net
Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

You may also like...

Accessibility