Finalul exerciţiului comun româno-moldovean „PRUT 2014”

România-Ucraina-Republica Moldova | Program de cooperare transfrontalieră

România-Ucraina-Republica Moldova | Program de cooperare transfrontalieră

Finalul exerciţiului comun româno-moldovean „PRUT 2014”, activitate în cadrul Proiectului Strategic „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of Moldova – MIS ETC cod 989”

Exerciţiul comun româno-moldovean „PRUT – 2014”, desfăşurat în perioada 22 – 27 octombrie, în România şi Republica Moldova , a luat sfârşit.
În judeţul Iaşi din România şi localităţile Chişinău, Ungheni şi Bălţi din Republica Moldova a avut loc exerciţiul comun româno-moldovean „PRUT – 2014”, ce a constat în organizarea şi desfăşurarea intervenţiei comune cu forţe şi mijloace aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Inspectoratului General de Aviaţie (IGAv) şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din Republica Moldova (SPCSE), pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă produse pe teritoriul celor două state.
Scopul activităţii a urmărit dezvoltarea şi perfecţionarea deprinderilor de lucru în cooperare, verificarea viabilităţii Planului de intervenţie comună şi a procedurilor asociate, precum şi antrenarea personalului din structurile operative (comandă şi intervenţie) ale aplicantului şi partenerilor, respectiv ale Ministerelor Sănătăţii din România şi Republica Moldova, pentru punerea în aplicare a acestora.
Activităţile au cuprins cooperarea structurilor pentru situaţii de urgenţă române şi moldovene, pentru gestionarea unor misiuni de stingere a incendiilor, descarcerare (salvare din medii ostile), cercetare CBRN, decontaminare personal, triaj medical şi asistenţă medicală de urgenţă cu mijloace terestre şi aeriene şi transport victime multiple la unităţile spitaliceşti, în urma producerii unor accidente feroviare şi rutiere în care au fost implicate substanţe periculoase.
Din concluziile evaluării a reieşit faptul că exerciţiul şi-a îndeplinit obiectivele propuse, atât pompierii români, cât şi cei moldoveni au acţionat conform Planului de Intervenţie Comună în zona de responsabilitate şi a procedurilor asociate, fiind dezvoltate deprinderi de lucru şi armonizarea pregătirii personalului structurilor de intervenţie.
După încheierea proiectului, astfel de exerciţii vor fi organizate la fiecare trei ani, pentru a putea răspunde în faţa provocărilor generate de factorul natură, atât în cooperarea eficientă cu forţele venite în sprijin, din afara graniţelor, cât şi în cazul în care sunt solicitări de acordare de sprijin internaţional.

www.ro-ua-md.net
Graniţe comune. Soluţii comune.


Descriere activitate:
Inspectoratul General Pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) deţine calitatea de aplicant în cadrul Proiectului strategic „Improvement the response capacity of Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) through a joint integration of systems for efficient monitoring and disaster consequences mitigation, in regard to population in the common boundaries of Romania, Ukraine and Republic of Moldova – MIS ETC cod 989”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania – Ucraina – Republica Moldova, iar alături de cei doi parteneri, Inspectoratul General de Aviaţie din România (IGAv) şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din Republica Moldova (SPCSERM) se urmăreşte crearea unui sistem comun integrat de monitorizare şi limitare a efectelor dezastrelor cu caracter transfrontalier şi reglementarea sprijinului reciproc în răspunsul la situaţii de urgenţă şi la urgenţe medicale.

Activităţile planificate vizează analiza cadrului legal existent, achiziţia de echipamente, stabilirea procedurilor şi metodologiilor comune de monitorizare şi intervenţie, sesiuni comune de pregătire, exerciţii comune de cooperare, precum şi auditul proiectului.

Descriere proiect:
Buget total – 6.675.959,34 Euro ( 29.117.196,66 LEI) , din care 0,49 milioane euro revin IGSU;
Durata de implementare – 24 de luni

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Locotenent Cătălin CHIRCA (0743 871 997) – purtător de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
Căpitan Silvia BOLOHAN (0755 069 668) – purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Proiect implementat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Ministerul Afacerilor Interne, România

Adresa:
str. Banu Dumitrache, nr. 46
sector 2, Bucureşti
tel: 004021 2329586
fax: 004021 2329586

Persoana de contact:
Marian ILIE
tel: 0040730 012726

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

Autoritatea Comună de Management

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, România

tel: 004037 2111332
fax: 004037 2111456

Comisia Europeană este o instituţie executivă.

“Uniunea Europeană este constituită din 28 de state membre care au decis să-şi unească treptat cunoştinţele, resursele şi destinele. Pe parcursul a 50 de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, păstrând totodată diversitatea culturala, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană s-a dedicat ideii de împărtăşire a realizărilor şi valorilor cu statele din afara graniţelor sale”

De asemenea, ai putea dori...