Întâlnire de lucru privind pregătirea personalului din dispecerate

Print Friendly, PDF & Email

Astăzi, 29 noiembrie a.c., 40 de cursanți au fost pregătiți și evaluați în cadrul Centrului de pregătire integrată pentru situații de urgență din Iași.

În perioada 23 octombrie -29 noiembrie a.c., la Centrul de pregătire integrată pentru situații de urgență din Iași, s-a desfășurat sesiunea de pregătire a personalului cu atribuții de dispecerizare, aferentă proiectului “MULTIRISC — Modul III, activitatea 5 — Dispecerizare integrată, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020”, care a reunit 2 serii, a câte 20 de persoane cu atribuții pe linia dispecerizării. În cadrul Centrului de instruire, 40 de persoane, din cadrul a 10 inspectorate județene pentru situații de urgență, precum și operatori și asistenți medicali din cadrul serviciilor de ambulanță județene (SAJ) din 10 județe (Bacău, Botoșani, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea), au finalizat pregătirea.

Sesiunea de pregătire a fost susținută de către experți specializați în dispecerizare (din cadrul Inspectoratelor pentru situații de urgență Iași, Maramureș și Sălaj), iar pregătirea medicală a dispecerizării a fost efectuată de către de 7 medici din cadrul UPU-SMURD Iași.

Activitatea a presupus dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor pompierilor și a personalului medical din cadrul dispeceratelor cu privire la:

  • înțelegerea modului în care sunt tratate apelurile de urgență, de la primirea acestora, până la finalizarea misiunii, inclusiv cooperarea inter-agenții;
  • învățarea modului de clasificare a diferitelor tipuri de situații de urgență, inclusiv urgențele medicale, în funcție de răspunsurile date de apelanți și corelarea acestora cu resursele alocate la cazuri;
  • învățarea informațiilor minimale pe care trebuie să le obțină dispecerii de la apelant în cazul unui accident cu victime multiple sau incidente cu potențiale victime multiple;
  • dezvoltarea abilităților practice ale dispecerului pentru îndrumarea apelantului în aplicarea manevrelor de resuscitare, utilizarea defibrilatorului semiautomat, evaluarea stării căilor respiratorii și a funcțiilor vitale, acordarea măsurilor de prim ajutor etc.

Activitatea a avut ca obiectiv îmbunătățirea competențelor personalului din cadrul serviciilor de urgență în vederea asigurării unor servicii de calitate orientate pe nevoile comunităților și a societății în ansamblu.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului și beneficiile pe termen lung sunt diseminate la nivel local, central, celor direct implicați în program precum și altor părți interesate neimplicate direct în proiect. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are în vedere perfecționarea continuă a resurselor umane de care dispune și conștientizează faptul că îmbunătățirea performanței profesionale a angajaților și factorilor de decizie are un impact benefic asupra performanței instituționale.

Audacia et Devotio!

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Sari la conținut