Măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și a coșurilor de fum

În primele 10 luni ale a.c. , la nivelul județului Iași au fost înregistrate 16.364 situații de urgență, dintre care 494 incendii și 292 arderi necontrolate  (incendii de vegetație uscată, litieră, miriști etc.). 279 incendii au fost înregistrate la  gospodăriile populației  (133 incendii având drept cauză instalații electrice defecte sau improvizate, 109 incendii la coșurile de fum și 37 de incendii din cauza sobelor necurățate, a jarului și cenușii căzute din acestea), în urma căruia și-au pierdut viața 10 persoane, iar 32 au fost rănite.

Împrejurările determinante ale incendiilor produse au fost legate de necurățarea periodică a funinginii depuse pe coșurile de fum, neîntreținerea coșurilor în urma utilizării lor îndelungate, neizolarea față de materialele combustibile din structura acoperișurilor și planșeelor (grinzi, căpriori), precum și neasigurarea etanșării burlanelor și coșurilor de fum.

Reamintim tuturor cetățenilor unele măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie luate în această perioadă:

La exploatarea sobelor cu acumulare de căldură (din teracotă sau cărămidă)

 • sobele vor fi prevăzute cu fundații proprii și nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planșeelor;
 • materialele sau elementele combustibile situate în fața focarelor și cenușarelor se așează la distanță de minimum 1,25 m față de acestea;
 • în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
 • depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,00 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,50 m față de sobele cu acumulare de căldură;
 • se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărților, hainelor, lumânărilor etc., deasupra sobelor;
 • înainte de utilizarea sobelor și coșurilor de fum trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;
 • nu se admite utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
 • în timpul funcționării sobelor care utilizează combustibil solid, ușițele focarului și cenușarului trebuie menținute închise și nezăvorâte ;
 • este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 • nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
 • sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcționării;
 • cenușa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se sting complet resturile de jar;
 • se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite.

La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură (metalice)

 • distanța dintre sobe sau burlane și materialele combustibile învecinate va fi de cel puțin 1,00 m, iar față de cele greu combustibile de 0,70 m;
 • la sobele cu înălțimea picioarelor de cel puțin 0,25 m, pardoselile de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluție de argilă ori cu alt material incombustibil având aceea și capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;
 • postamentele termoizolatoare trebuie să depășească perimetrul sobelor cu 0,25 m, iar în fața focarului cu 0,50 m;
 • când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola față de pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă, pe lat, cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic.

La exploatarea coșurilor și burlanelor pentru evacuarea fumului

 • coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparate premergător sezonului rece și ori de câte ori este nevoie;
 • coșurile de fum se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m;
 • în podurile caselor, coșurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;
 • coșurile și burlanele pentru evacuarea fumului vor fi construite, întreținute și curățate periodic pentru a nu provoca incendii;
 • coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșeelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșurilor cu 25 cm;
 • în spațiul dintre coșuri și planșee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
 • la trecerea prin acoperișuri se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fațadele exterioare ale zidăriilor coșurilor și elementele combustibile ale acoperișurilor;
 • coșurile de fum vor fi prevăzute cu ușițe pentru curățate;
 • coșurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperișuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reținerea scânteilor;
 • se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperișurilor, planșeelor etc., în coșurile de evacuare a fumului.

DE REȚINUT:

Potrivit H.G.R. 537/2007, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1000 lei:

 • folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire cu defecțiuni, improvizații sau în condiții care nu asigură protecția la foc, potrivit reglementărilor tehnice, față de materialele și substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate;
 • neexecutarea verificării, reparării și curățării periodice, cel puțin o dată pe an, a coșurilor pentru evacuarea fumului, precum și nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora.

Nu uitați! Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro

„Descarcă și tu noua APLICAȚIE DSU!” Aplicația DSU este disponibilă atât pe telefoanele cu sistem de operare APPLE, cât și Android și poate fi descărcată gratuit, după cum urmează :

Materiale de informare preventivă pot fi descărcate de pe linkul: https://isujis.ro/prevenire/informare-preventiva/materiale-de-informare-preventiva/

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași face un apel către toți cetățenii să manifeste maximă prudență în utilizarea sistemelor de încălzire și a coșurilor de fum.

Compartimentul Informare și Relații Publice

You may also like...

Sari la conținut