Măsuri de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile populației

Print Friendly, PDF & Email

Pompierii ieșeni recomandă cetățenilor luarea tuturor măsurilor de prevenire a incendiilor, curățarea coșurilor de fum, aceasta fiind o măsură obligatorie pentru evitarea incendiilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

          În luna ianuarie, în zona de competență a inspectoratului s-au înregistrat 71 de intervenții pentru stingerea incendiilor – 31 în mediul urban și 40 în mediul rural (în medie 2.29  intervenții pe zi), în creștere cu 9% față de luna ianuarie 2023 (65 de intervenții pentru stingerea incendiilor). Dintre acestea, 13 intervenții au fost executate pentru stingerea incendiilor la vegetația uscată, în scădere cu 7,42% față de luna similară a anului 2023 (14 intervenții).

          ​În urma incendiilor produse luna trecută, o persoană și-a pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite.

          Principalele cauze ale incendiilor izbucnite în prima lună a acestui an au fost: instalații electrice defecte/improvizate; aparate electrice sub tensiune; mijloace de încălzire nesupravegheate, improvizate, defecte; coșuri, burlane de fum defecte; cenușă, jar, scântei; fumatul; folosirea focului deschis în spații închise sau deschise și producerea de scântei mecanice și frecare.

Reamintim tuturor cetățenilor unele măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie luate în această perioadă:

La exploatarea sobelor cu acumulare de căldură (din teracotă sau cărămidă)

 • sobele vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn;
 • materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor se aşează la distanţă de minimum 1,25 metri faţă de acestea;
 • în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
 • se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărţilor, hainelor, lumânărilor, deasupra sobelor;
 • înainte de utilizarea sobelor şi coşurilor de fum trebuie verificate amănunţit, reparate şi curăţate;
 • nu se admite utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 • în timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise şi nezăvorâte ;
 • este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 • nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
 • sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcţionării;
 • cenuşa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar;
 • se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

La exploatarea sobelor fără acumulare de căldură (metalice)

 • distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate va fi de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
 • la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoselile de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, cu mortar de argilă sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă ori cu alt material incombustibil;
 • postamentele termoizolatoare trebuie să depăşească perimetrul sobelor cu 0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;
 • când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă.

La exploatarea coşurilor şi burlanelor pentru evacuarea fumului

 • coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
 • coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere;
 • coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm;
 • în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;
 • la trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor;
 • coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate;
 • coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;
 • se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor, în coşurile de evacuare a fumului.

DE REŢINUT:

Potrivit H.G.R. 537/2007, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1000 lei :

 • folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;
 • neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași face un apel către toți cetățenii să manifeste maximă prudență în utilizarea sistemelor de încălzire și a coșurilor de fum, a produselor de uz casnic care folosesc energia electrică, cât și instalațiile electrice.

Nu uitați! Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro

„Descarcă și tu noua APLICAȚIE DSU!” Aplicația DSU este disponibilă atât pe telefoanele cu sistem de operare APPLE, cât și Android și poate fi descărcată gratuit, după cum urmează :

Materiale de informare preventivă pot fi descărcate de pe linkul: https://isujis.ro/prevenire/informare-preventiva/materiale-de-informare-preventiva/

În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 

You may also like...

Sari la conținut