Măsuri de prevenire a incendiilor la centralele termice

Print Friendly, PDF & Email

Pompierii ieșeni recomandă cetățenilor întreținerea instalațiilor de gaze şi a centralelor termice, aceasta fiind o măsură obligatorie pentru evitarea incendiilor, exploziilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Verificarea instalaţiilor de utilizare este obligatorie după punerea în funcţiune în următoarele situaţii:

  1. la intervale de doi ani;
  2. în cazul neutilizării instalației o perioadă mai mare de 6 luni;
  3. după orice accident care ar putea afecta funcționarea în condiții de siguranță a instalației.

Când se constată prezența gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia. Aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze.

ATENŢIE! la prezența monoxidului de carbon produs de dispozitivele cu gaz și de coșurile de fum neinstalate sau neîntreținute corespunzător.

Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torță, aprinzător etc.) cu respectarea principiului ”gaz pe flacără”.

Atât la aprinderea focului, cât și la stingere, gazele vor fi deschise și respectiv închise, mai întâi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului.

Reguli ce trebuie respectate dacă dispuneți de o centrală termică de apartament:

  • utilizați doar centrale termice certificate conform legii;
  • montajul centralei trebuie efectuat numai de către firme autorizate;
  • solicitați verificarea tehnică periodică, această operațiune se efectuează numai de către firme autorizate;
  • dacă apare o defecțiune la centrala termică, urmați întocmai pașii indicați în manualul de utilizare;
  • nu încercați să o reparați dumneavoastră.

NU UITAŢI! Verificarea cu flacără a instalațiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie și incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coșul de fum, prezintă pericol de moarte.

Detectorul de gaz îți poate salva viața. Detectoarele de gaze sunt obligatorii în apartamentele și spațiile interioare în care există o centrală termică, un aragaz sau orice alt dispozitiv conectat la rețeaua de gaze naturale și dacă aceste spații au montate geamuri termopan. Conform prevederilor legale, trebuie montate detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH4) în aer, în cazul în care geamurile ferestrelor au o grosime mai mare de 4 milimetri sau sunt de construcție specială, sau în cazul ferestrelor de termopan sau al celor securizate.

În orice situație de urgență apelați numărul unic pentru apeluri de urgență “112”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iaşi face un apel către cetățenii să manifeste maximă prudență în utilizarea tuturor sistemelor de încălzire.

Compartimentul Informare și Relații Publice

You may also like...

Sari la conținut