MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA CENTRALELE TERMICE

Pompierii ieşeni recomandă cetăţenilor întreţinerea instalaţiilor de gaze şi a centralelor termice, aceasta fiind o măsură obligatorie pentru evitarea incendiilor, exploziilor şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon.

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Verificarea instalaţiilor de utilizare este obligatorie după punerea în funcţiune în următoarele situaţii:

  1. la intervale de doi ani;
  2. în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
  3. după orice accident care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

Când se constată prezenţa gazelor într-o încăpere, se va proceda de îndată la aerisirea acesteia. Aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze.

ATENŢIE la prezenţa monoxidului de carbon produs de dispozitivele cu gaz şi de coşurile de fum neinstalate sau neîntreţinute corespunzător.

Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torţă, aprinzător etc.) cu respectarea principiului “ gaz pe flacără .

Atât la aprinderea focului, cât şi la stingere, gazele vor fi deschise şi respectiv închise, mai întâi de la robinetul principal şi după aceea de la robinetul arzătorului.

Reguli ce trebuie respectate dacă dispuneţi de o centrală termică de apartament:

  1. Utilizaţi doar centrale termice certificate conform legii;
  2. Montajul centralei trebuie efectuat numai de către firme autorizate;
  3. Solicitaţi verificarea tehnică periodică, această operaţiune se efectuează numai de către firme autorizate;
  4. Dacă apare o defecţiune la centrala termică, urmaţi întocmai paşii indicaţi în manualul de utilizare;
  5. Nu încercaţi să o reparaţi dumneavoastră.

NU UITAŢI! Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu. Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coşul de fum, prezintă pericol de moarte.

ÎN ORICE SITUAŢIE DE URGENŢĂ APELAŢI NUMĂRUL UNIC “112”

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Sari la conținut