Măsuri privind igienizarea terenurilor arabile

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că, în perioada februarie-iulie, în România, se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor arabile de vegetaţia uscată.

            În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

            Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi, face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:

 • interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
 • interzicerea utilizării focului deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
 • arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
 • utilizarea locurilor special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 • supravegherea permanentă a arderii şi stingerea jarului după încetarea acesteia.

În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 •  condiţii meteorologice fără vânt;
 •  parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 hectare, prin fâşii arate;
 •  izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 •  desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 •  asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 •  asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 hectare a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 •  asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

Cetăţeni, respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!

                                                            Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Accessibility