Pompierii ieşeni recomandă cetăţenilor curăţarea coşurilor de fum

Atenție la utilizarea sobelor și a coșurilor de fum!
Atenție la utilizarea sobelor și a coșurilor de fum!

Pompierii ieşeni recomandă cetăţenilor curăţarea coşurilor de fum, aceasta este o măsură obligatorie pentru evitarea incendiilor, a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon.

De-a lungul timpului, temperaturile scăzute au făcut ca populaţia să suprasolicite mijloacele de încălzire locală, fapt care, coroborat cu nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării acestora s-au produs incendii la locuinţe, în ultimii ani, din nefericire nu s-au înregistrat doar pagube materiale, ci şi, pierderi de vieţi omeneşti.

Împrejurările determinante ale incendiilor produse au fost legate de necurăţarea periodică a funinginii depuse pe coşurile de fum, neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate, neizolarea faţă de materialele combustibile din structura acoperişurilor şi planşeelor (grinzi, căpriori), precum şi neasigurarea etanşării burlanelor şi coşurilor de fum.

Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Lunile septembrie şi octombrie 2019, în judeţul Iaşi s-au produs 116 incendii, din care 23 incendii, au ca o cauză coşurile, burlanele defecte – 15 incendii, şi 8 incendii – mijloace de încălzire nesupravegheate, improvizare sau defecte.

Reamintim tuturor cetăţenilor unele măsuri de prevenire a incendiilor ce trebuie luate în această perioadă:

 1. Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană specializată;
 2. NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
 3. NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
 4. Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
 5. NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 6. Stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
 7. NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
 8. Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-vă altele noi;
 9. NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
 10. NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;
 11. Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi;
 12. NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi face un apel către toţi cetăţenii să manifeste maximă prudenţă în utilizarea sistemelor de încălzire şi a coşurilor de fum.

Cetăţeni, nu uitaţi !

Printr-un comportament preventiv, vă salvaţi viaţa şi bunurile.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Accessibility