Prevenirea incendiilor în unitățile de învățământ

Odată cu începerea noului an școlar, siguranța elevilor este prioritară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași recomandă atunci când se află la cursuri, atât cadrele didactice, cât și elevii trebuie să acorde o atenție deosebită respectării normelor de prevenire a incendiilor.

Producerea unui astfel de eveniment într-o unitate de învățământ poate avea consecințe grave, pornind de la pagube materiale, rănirea unor persoane, sau, în cel mai rău caz, pierderea de vieți omenești.

De la folosirea incorectă a aparaturii electrice, până la fumatul în incinta clădirilor, toate pot provoca incendii și de aceea este necesară cunoașterea unor reguli de apărare împotriva incendiilor, în unităţile de învăţământ.

Măsurile  minimale  vizează  personalul  unităților  școlare,  dar  și  elevii   cu referiri la:

 1. verificarea instalațiilor electrice și de încălzire, a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, înainte de începerea școlii, de către personal autorizat și eliminarea defecțiunilor constatate;
 2. asigurarea necesarului de stingătoare, conform prevederilor normelor în vigoare;
 3. stabilirea unui sistem de anunțare-alarmare în caz de incendiu, precum și a măsurilor de informare și cunoaștere a acestuia de către elevi, personalul didactic și auxiliar;
 4. verificarea, înainte de sezonul rece, a mijloacelor de încălzire locală (sobele cu sau fără acumulare de căldură și coșurile pentru evacuarea fumului), pentru a elimina eventualele defecțiuni și a asigura buna funcționare a acestora;
 5. eliberarea  căilor  de  evacuare  și  salvare  din  unitățile  de  învățământ  (coridoare, scări, ieșiri), astfel încât să poată fi folosite în orice moment. Lățimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea diverselor obiecte;
 6. asigurarea accesului la hidranți, la mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide  inflamabile,  tablouri  electrice  de  distribuție  etc.,  pentru  o  intervenție rapidă;
 7. introducerea în laboratoare sau ateliere a materialele didactice (substanțe, reactivi, etc.) care sunt necesare doar în ziua respectivă;
 8. asigurarea evacuării rapide și sigure a persoanelor și a bunurilor din clădire; instruirea elevilor în ceea ce privește pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoașterea planului de alarmare și evacuare și a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu;
 9. afișarea instrucțiunilor pe care elevii și profesorii trebuie să le cunoască și să le urmeze în cazul declanșării alarmei de evacuare;
 10. golirea coșurilor de gunoi în locurile special destinate, în afara construcțiilor, la încheierea activităților didactice;
 11. oprirea aparatelor / sistemelor de ventilație / climatizare locală. La fel și a iluminatului artificial, a alimentării cu energie electrică a calculatoarelor și altor aparate sau instalații din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.;
 12. respectarea regulilor privind fumatul în incinta construcțiilor de învățământ, activitate interzisă prin lege.

Sfaturi pentru elevi, în caz de incendiu:

 1. Anunţaţi incidentul primului adult pe care îl întâlniţi;
 2. Păstrați-vă calmul!;
 3. Părăsiți   clădirea   sub   supravegherea   și   îndrumarea   unui   cadru didactic;
 4. Urmaţi căile de evacuare marcate. Nu vă întoarceţi spre locurile în care se manifestă incendiul pentru a vă lua ghiozdanele sau alte obiecte de valoare! Viaţa dumneavoastră este mai importantă!
 5. Când ați ajuns în curte, îndreptați-vă spre locul de adunare marcat corespunzător. Aici cadrele didactice fac prezența.
 6. Așteptați intervenția pompierilor!

Ghidurile privind prevenirea din diferite situații de urgență le puteți accesa pe platforma națională de pregătire pentru situații de urgență fiipregătit.rohttps://fiipregatit.ro/

     Nu uitaţi! Printr-un comportament preventiv, ne putem salva viaţa şi bunurile.

De ziua noastră, le mulțumim cetățenilor pentru încrederea acordată și îi asigurăm că suntem pregătiți să intervenim în situații de urgență, zi de zi, 24 de ore din 24.

Compartimentul Informare și Relații Publice

You may also like...

Sari la conținut