RECOLTAREA CEREALELOR PĂIOASE ȘI ARDEREA RESTURILOR VEGETALE

         Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, face apel la cetățeni să respecte regulile și măsurile specifice de prevenire a incendiilor.

            Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în această perioadă se înregistrează cel mai mare număr de arderi necontrolate ca urmare a acțiunilor de recoltare a cerealelor si de igienizare a terenurilor de vegetația uscată.

            Reguli și măsuri specific de apărare împotriva incendiilor pentru activități din sectoarele agricole 

            Suprafețe întinse de grâu sunt în pericol să se transforme în scrum din cauza neverificării corespunzătoare a utilajelor agricole, care pot lua foc în timpul funcționării.

            La executarea lucrărilor agricole mecanizate se va avea în vedere:

 • motocultoarele, tractoarele, combinele autopropulsate şi tractate, presele de balotat paie, mașinile de secerat, batozele şi alte mașini agricole şi autovehiculele de transport (autocamioane, remorci) vor fi revizuite periodic, înlăturându-se toate defecțiunile care pot provoca incendii;
 • înainte de a se începe lucrările agricole se va controla starea tehnică a acestora. Deficiențele constatate se vor remedia înainte de a da în exploatare utilajul respectiv;
 • folosirea focului deschis sau al surselor de căldură este permisă numai în măsura în care nu există pericolul de aprindere a vaporilor de combustibil aflați în rezervor şi pe conducte sau care se degajă din acestea. Dacă totuși trebuie să se execute astfel de lucrări, acestea se vor executa numai la distanțe mai mari de 2 metri față de rezervorul de combustibil;
 • nu este admisă alimentarea cu combustibil şi lubrifianți a mijloacelor energetice şi combinelor autopropulsate, când motoarele acestora funcționează. Se va curăța utilajul respectiv de combustibilul sau lubrifiantul scurs;
 • se va verifica bateria de acumulatori care nu trebuie să prezinte scurgeri, iar bornele bateriei şi clemele cablurilor de legătură trebuie să fie în bună stare şi să nu producă scântei;
 • în cazul staționării utilajului respectiv (tractor, combină autopropulsată etc.) în încăperi în care sunt depozitate produse agricole, distanța minimă între eșapament şi produsele respective va fi de cel puțin 2 metri în direcția de evacuare.

            În unele cazuri, cetățenii ard miriștile, resturile menajere ori vegetația uscată, fără a asigura supravegherea, în lipsa măsurilor de apărare împotriva incendiilor, în condiții de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea anexelor gospodărești, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari.

            Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, recomandăm:

 • interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
 • interzicerea utilizării focului deschis la distanțe mai mici de 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (casă, anexe gospodărești, depozit de cereale, pădure etc);
 • arderea miriștilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
 • utilizarea locurilor special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor şi miriștilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru situații de urgență;
 • supravegherea permanentă a arderii şi stingerea jarului după încetarea acesteia.

Cetățeni, respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejați viața şi bunurile materiale!

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Sari la conținut