RECOMANDĂRI PRIVIND COMPORTAREA POPULAȚIEI ÎN CAZ DE CANICULĂ. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

         Având în vedere avertizările care vizează creșterea regimului de temperaturi pentru zilele următoare, autoritățile administrației publice locale, factorii de decizie de la nivel local, precum și structurile deconcentrate/descentralizate de la nivel local, vor adopta măsuri specifice pentru reducerea efectelor negative generate de aceste fenomene meteorologice.

În caz de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi, recomandă cetățenilor respectarea unor măsuri de protecție specifice:

            Recomandări generale pentru populaţie

 • Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18.
 • Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală.
 • Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 de grade Celsius.
 • Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (spaţii publice, magazine), cu respectarea măsurilor de prevenire a virusului SARS-Cov-2.
 • Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise.
 • Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă.
 • Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.
 • Nu consumaţi alcool deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii.
 • Evitaţi băuturile care au un conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.
 • Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă.
 • O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă.
 • Evitaţi activitățile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc.).
 • Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită.
 • Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.

           

Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:

 • Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;
 • Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;
 • Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă;
 • Stingeţi sau scădeți intensitatea luminii artificiale;
 • Închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie.

            Recomandări pentru prevenirea apariţiei de îmbolnăviri în rândul copiilor

            Pentru sugari și copii mici:

 • realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldura, umiditate excesivă şi curenți de aer;
 • sistemul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă;
 • se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;
 • copilul va fi îmbrăcat lejer, cu hăinuțe din materiale din fibre naturale comode;
 • nu va fi scos din casă decât în afară perioadelor caniculare din zi, şi obligatoriu cu căciulița pe cap;
 • copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructele proaspete și foarte bine spălate;
 • mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casa fără adaos de conservanți. Se va evita în același timp consumul de cafea sau alcool;
 • la cel mai mic semn de suferinţă al copilului sau al mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;
 • atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de igienă atât pentru copil cât și pentru mamă. Copilul va fi ţinut cu hainuţe sau scutece curate şi uscate;
 • copiilor preşcolari li se vor face duşuri cu apă la temperatura camerei.

            Recomandări pentru persoanele vârstnice şi cu afecțiuni cronice:

 • crearea unui ambient care să nu suprasolicite capacitatea de adaptare al organismului;
 • hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți;
 • alimentația va fi predominat din legume şi fructe proaspete;
 • se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care dispun de instalații frigorifice funcționale de păstrare al alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;
 • este interzis consumul de alcool şi cafea în timpul caniculei;
 • se va evita circulația în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbrăcăminte ușoară din fibre naturale, precum şi pălării de protecție pe cap;
 • persoanele care suferă de anumite afecțiuni medicale îşi vor continua tratamentul conform indicațiilor medicului curant. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecțiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulație, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condițiile existente;
 • menținerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 dușuri pe zi.

            Recomandări pentru persoanele care prin natura activităților lor depun un efort fizic deosebit

 • aceștia vor încerca dozarea efortului în funcție de perioadele zilei încercând se evite excesul de efort în vârfurile de caniculă. Dacă valorile de căldură sunt foarte mari se va proceda la stoparea activității;
 • se va asigura hidratarea corespunzătoare cu apă minerală, apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți;
 • este total contraindicat consumul de cafea si alcool in aceasta perioada;
 • utilizarea unui echipament corespunzător, din fibre naturale si echipament pentru protejarea capului de efectele căldurii excesive.

            Recomandări pentru angajatori :

            Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

 • reducerea intensității şi ritmului activităților fizice;
 • asigurarea ventilației la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite care au curenți de aer.

            Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților:

 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecție;
 • asigurarea de dușuri.

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență si structurile deconcentrate/descentralizate vor lua măsuri:

 • Diseminarea către populație, operatori economici și administrația locală a măsurilor de prevenire a efectelor periculoase pentru sănătatea populației în perioadele caniculare.
 • Asigurarea operativitatii tuturor mijloacelor din înzestrare, cu accent pe cele utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgenta și prim ajutor calificat, pentru stingerea incendiilor sau intervenției la accidentele pe căile rutiere sau feroviare.
 • Identificarea cu sprijinul autoritatilor administrației, ONG-uri, voluntari, a persoanelor în avâstă , care sunt singure, și monitorizarea acestora în aceasta perioadă.
 • Adoptarea măsurilor pentru reducerea programului de lucru și limitarea activităților desfa urate în aer liber, în situația depășirii pragului critic de 80 de unități.
 • Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu îin condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.
 • Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi  agricole  și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.
 • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică aceasta interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.
 • Prevenirea jocului copiilor cu focul în conditții și în locuri în care se pot produce incendii, acestea constituind obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.
 • Interzicerea arderii miriștii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.
 • Interzicerea efectuării unor lucrări de arderi a miriștilor și a resturilor vegetale fără întrunirea conditiilor legale și fără luarea măsurilor de evitare a propagării la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți și sancționarea nerespectării acestei prevederi.
 • În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor măsuri:
  • condiții meteorologice fără vânt;
  • parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare, prin fâșii arate;
  • izolarea zonei de ardere față de căile de comunicații, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
  • desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
  • asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
  • asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substantelor și mijloacelor de stingere necesare;
  • asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisteme cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;
 • Intensificarea acțiunilor cu caracter preventiv și operativ din responsabilitatea Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.
 • Informarea preventivă a populației cu privire la interdicția utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată.
 • Stabilirea rezervei de forțe și mijloace care va putea fi folosită în acțiunile de stingere a incendiilor la fondul forestier și la culturile agricole și constituirea rezervelor de carburanți necesare pentru acțiuni de lungă durată, a resurselor umane  și materiale care vor fi folosite pentru stingerea incendiilor la fondul forestier și la culturile agricole.
 • Instruirea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență cu privire la modul de îndeplinire a obligațiilor legale care le revin.
 • Identificarea surselor suplimentare de apă în vederea asigurării captării din alte surse și construirea de baraje simple de-a lungul apelor curgătoare.
 • Stabilirea și asigurarea necesarului de efective și tehnică pentru transportul apei potabile și menajere în localitățile afectate de secetă cu respectarea normelor specifice care vizează transportul și depozitarea  (cazane de inox, avize sanitare, etc).
 • Amenajarea de puncte medicale de prim ajutor și de adăpostire a populației, semnalizate corespunzător astfel încât să fie identificate cu ușurință de către populație, dotate cu aer condiționat și apă potabilă care să fie distribuită gratuit.
 • Instituirea, la nevoie, a restricțiilor în alimentarea cu apă.
 • Identificarea surselor de apă ce pot fi folosite pentru alimentarea autospecialelor.
 • Aplicarea de către operatorii economici a măsurilor stabilite prin programele de acțiuni specifice perioadelor caniculare și secetoase, fiind vizate societățile la care riscul de incendiu crește pe fondul creșterii temperaturii și/sau care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase.
 • Constituirea echipelor mixte compuse din ăal structurilor Ministerului  Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, ANSVSA și administratiei locale care să monitorizeze permanent evoluția situației și măsurile dispuse.
 • Revederea planurilor de cooperare între structurile de răspuns de la nivelul județului.
 • Sprijinirea autorităților administrației publice locale în derularea acțiunilor de protecție a populației și comunităților.

Operatorii economici:

În zonele în care se manifestă fenomenul de secetă se vor desfășura acțiuni de prevenire a apariției incendiilor, îndeosebi la culturile agricole, vegetatie uscată și păduri, se vor desfășura activități pentru:

 • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.
 • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
 • Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.
 • Interzicerea utilizării focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 de meti față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv de 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Măsuri de prevenire a incendiilor pentru perioadele caniculare

Prevenirea incendiilor:

În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile județene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice care să cuprindă:

 • Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condiµile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice.
 • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare.
 • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare al recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
 • Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere, și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție.
 • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive.
 • Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement.
 • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.
 • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.
 • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.
 • Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Prevenirea incendiilor de vegetație și miriști:

În condițiile în care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea miriștilor se face cu respectarea următoarelor măsuri:

 1. condiții meteorologice fără vânt; parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare, prin fâșii arate;
 2. izolarea zonei de ardere față de căile de comunicații, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
 3. desfășurarea arderii se face numai pe timp de zi;
 4. asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
 5. asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere;
 6. asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Sari la conținut