Sistemul județean de înștiințare – avertizare – alarmare MIERCUREA SIRENELOR Exercițiu național de înștiințare – alarmare

Începând cu luna august a anului 2017, IGSU desfășoară în prima zi lucrătoare de miercuri din fiecare lună exerciții de înștiințare-alarmare. Acestea au drept scop antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale, verificarea funcţionării sistemului de alarmare şi, nu în ultimul rând, de pregătire a populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare. 

Exerciţiul “Miercurea Alarmelor” are loc între orele 10:00 – 11:00, iar sirenele vor emite semnalul stabilit în scenariu care are rolul de prevenire a populaţiei civile asupra apariţia pericolului.

În România semnalele de alarmare a populației sunt:

  • ALARMĂ LA DEZASTRE (5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele);
  • PRE-ALARMĂ AERIANĂ (3 sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele);
  • ALARMĂ AERIANĂ (15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele);
  • ÎNCETAREA ALARMEI (un semnal continuu cu durata de 2 minute).

Aceste exerciții lunare sunt necesare și utile, deși pot genera disconfort în rândul populației. Înștiințarea, avertizarea, pre-alarmarea și alarmarea se realizează în scopul dispunerii măsurilor de protecție a populației și bunurilor materiale, precum și pentru limitarea efectelor dezastrelor. Cele mai des întâlnite situații în care este alarmată populația prin intermediul sirenelor electrice și electronice sunt inundațiile, când este semnalată iminența producerii unor viituri care să pună în pericol viața persoanelor, producerea de fenomene hidrometeorologice periculoase imediate, ninsori și precipitații mixte, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și depuneri de polei, etc. (instituirea codurilor meteorologice / hidrologice portocaliu sau roșu). De asemenea, sistemul de înștiințare – alarmare este utilizat în cazul producerii unor accidente tehnologice în care sunt implicate substanțe periculoase, ruperii unor baraje hidrotehnice sau căderii obiectelor din atmosferă. Această metodă destinată protecției populației civile poate fi utilizată şi pe timpul conflictelor armate.

În cazul producerii / iminenței producerii unei situații de urgență reală, cetățenii trebuie să întrerupă orice activități desfășurate în aer liber și să se adăpostească în locuințe sau alte spații care să le asigure protecția. Totodată, să aibă la îndemână o trusă de prim ajutor, o lanternă, în cazul în care se întrerupe furnizarea energiei electrice, dar și un aparat de radio pentru a asculta indicațiile autorităților. Parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate.

În situația producerii unui atac aerian, cetățenii trebuie să se deplaseze în adăposturile de protecție civilă. Adăposturile de protecție civilă sunt spații special amenajate pentru protecție în situații specifice, aflate în administrarea consiliilor locale și fondul privat de adăpostire realizat de operatorii economici și proprietarii de imobile. Acestea sunt marcate cu semnul distinctiv al protecției civile reprezentat de un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă are în atribuţii şi activităţile de înştiinţare şi avertizare a populaţiei.

Înştiinţarea presupune transmiterea  informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie

Înştiinţarea se realizează pe baza informaţiilor primite de la populaţie sau de la structurile care monitorizează sursele de risc.

Avertizarea este activitatea de aducere la cunoştinţă populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenţa producerii sau producerea unor dezastre şi se realizează prin mijloacele de avertizare specifice, în baza înştiinţării primite de la structurile abilitate.

În anul 2018 D.S.U. a desfășurat activități pentru implementarea la nivel național a Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență ,,RO-ALERT”.

Sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgență, conform prevederilor legale.

Sistemul RO-ALERT este folosit în situații majore în care viața și sănătatea cetățenilor sunt puse în pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundații amenințătoare, atac terorist sau alte situații care amenință grav comunitățile.

Conținutul mesajului de avertizare și informațiile legate de zona în care acesta trebuie difuzate sunt transportate prin legături private de interconectare a Sistemului RO-ALERT cu rețelele operatorilor de telefonie mobilă.

Tehnologia Cell Broadcast, pe care se bazează Sistemul RO-ALERT, permite ca antenele de comunicații mobile din zona selectată să difuzeze mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile care funcționează în aria de acoperire a acestora. Numele și numărul de telefon ale utilizatorilor telefoanelor mobile nu sunt necesare, așadar rămân necunoscute.

Transmiterea mesajelor de avertizare se poate realiza de la sediile DSU, CNCCI, IGSU respectiv din dispeceratele ISUJ.

Telefoanele mobile, compatibile cu tehnologia Cell Broadcast și funcționale în zona de acoperire a antenelor care difuzează alerta, vor afișa conținutul mesajului de avertizare în mod automat.

Modul de afișare a mesajului și sunetul notificării de primire a avertizării poate varia în funcție de tipul telefonului.

Mesajele RO-ALERT pot fi recepționate pe întreg teritoriul României acolo unde există semnal GSM 2G/3G/4G. Nu este necesară instalarea de aplicații pe telefoanele mobile. Nu contează dacă aveți servicii de tip abonament sau prepay și nu se percep costuri sau taxe pentru recepționarea mesajelor RO-ALERT. În situația în care telefonul nu este pornit sau nu are semnal, nu pot fi primite alerte.

Nu este nevoie să aveți telefoane de tip smartphone pentru a recepționa mesajele de tip RO-ALERT. Informații referitoare la compatibilitatea telefoanelor mobile cu Sistemul RO-ALERT sunt disponibile în secțiunea Configurare telefon.

Sisteme similare sunt implementate în SUA și 4 țări din Europa.

Prealarmarea  reprezintă transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unui atac aerian.

Alarmarea reprezintă transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenţa producerii unor dezastre sau a unui atac aerian. Aceasta este realizată de către comitetele locale pentru situații de urgență / operatorii economici sursă de risc prin acționarea sirenelor de alarmare.

Sirenele de alarmare existente la nivelul județului Iași se împart în două categorii:

  • sirene electrice – care au o audibilitate mare dar sunt dependente de rețeaua de alimentare electrică de 380 V;
  • sirene electronice – au o audibilitate mai scăzută dar permit și transmitere de mesaje vocale, fiind mult mai ușor de interconectat din punct de vedere tehnic la o centrală de alarmare.

În conformitate cu legislația în vigoare folosirea mijloacelor de alarmare în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate este interzisă.  Sistemul de înştiinţare, avertizare şi alarmare la localităţi, instituţii publice şi operatori economici se verifică periodic prin executarea de antrenamente şi exerciţii.

Sistemul de alarmare a populaţiei din judeţului Iaşi este format din echipamente și mijloace de înștiințare și alarmare din care: 190 sirene (45 sirene electronice și 145 sirene electrice), 2 centrale de alarmare pentru acționarea sirenelor din municipiul Iași  (una fixă și una mobilă) şi 1 centrală de alarmare aparținând SGA Iași (în proiect de investiție).

Acţionarea mijloacelor de alarmare se execută astfel:

  • centralizat, pentru 23 sirene electronice: 17 din Punctul de Comandă al municipiului Iaşi (centrală de alarmare radio) și 6 de la sediul ABA Prut-Bârlad Iași;
  • local, pentru 22 sirene electronice, de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
  • local, pentru 131 sirene electrice, de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;
  • local, pentru 14 sirene electrice, de către operatorii economici/instituțiile publice deținători de sirene de alarmare.

Compartimentul Informare și Relații Publice

You may also like...

Sari la conținut