Ziua Internațională a Reducerii Riscurilor la Dezastre | Ziua Informării Preventive ”Marți 13”

Data de 13 octombrie 2020 reprezintă un prilej pentru pompierii ieşeni de a se afla din nou alături de cetăţeni, cu recomandări pentru protecţia în situaţii de urgenţă şi materiale informative dedicate unor evenimente de referinţă în plan internaţional si respectiv naţional.

Astfel, în acest an, data mai sus menţionată are o dublă semnificaţie:

Potrivit Rezoluţiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 13 octombrie este Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”. Tema propusă anul acesta de către Biroul Naţiunilor Unite pentru Reducerea Riscului Dezastrelor (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction) se numeşte „Informează-te pentru Viaţă” şi presupune valorificarea experienţei persoanelor care au fost martorii unor dezastre şi deţin cunoştinţe ce pot contribui, alături de metode ştiinţifice, la creşterea gradului de protecţie al cetăţenilor şi a comunităţilor în cazul producerii altor dezastre.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihai Grigore Sturdza” al județului Iași s-a raliat şi în acest an iniţiativei derulată la nivel european, astfel că marţi 13 octombrie, va fi marcată „Ziua Informării Preventive”. Având sloganul ”Preveniţi Ghinionul”, activităţile de informare programate să se desfăşoare în această zi au ca scopconştientizarea de către cetăţeni a pericolelor la care se pot expune în cazul nerespectării regulilor de comportare în situaţii de urgenţă.

Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin dezastre se înţelege o degradare serioasă a societăţii, care produce pierderi umane şi materiale importante, sau modificări majore ale mediului, care depăşesc capacitatea de răspuns a comunităţii respective, utilizând mijloacele proprii disponibile. Pentru societatea afectată este nevoie de un răspuns de sprijin extraordinar din afara ei pentru a putea reveni la starea de normalitate.

Dezastrele sunt evenimente produse din cauze naturale sau provocate de om care duc la pierderi omeneşti şi la pagube materiale foarte mari, fiind necesară acţiunea unui număr foarte mare de forţe şi mijloace de intervenţie.

Riscuri naturale (hazardele naturale) la nivelul județului Iași, pot fi:

riscuri naturale:
cutremure;
alunecări şi prăbuşiri de teren;
inundaţii;
fenomene meteorologice periculoase;
avalanşe;
incendii de pădure.  
riscuri biologice:
epidemii;
epizootii;
zoonoze.  

            Riscurile pot fi:

a) fenomene naturale distructive de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă. În această categorie sunt cuprinse: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile şi fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile şi epizootiile;

b)evenimente cu urmări deosebit de grave, asupra mediului înconjurător, provocate de accidente. În această categorie sunt cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, în subteran, avarii la construcţiile hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de masă şi exploziile, accidentele majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase, căderile de obiecte cosmice, accidente majore şi avarii mari la reţelele de instalaţii şi telecomunicaţii.

            REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE DEZASTRE:

 •  Rămâi calm!
 •  Ascultă mesajele transmise de posturile naţionale de radio şi televiziune.
 •  Nu da crezare zvonurilor, nu crea panică
 •  Respectă indicaţiile autorităţilor

            SFATURI PRACTICE ÎN CAZ DE DEZASTRU:

Dacă în localitate se produce un dezastru, este posibil să fiţi separat de membrii familiei dumneavoastră, care pot fi acasă, la lucru sau la şcoală.

Pentru o astfel de eventualitate, iată câteva mijloace de a vă regăsi:

 •  Stabiliţi din timp un loc de întâlnire;
 •  Stabiliţi un sistem de comunicare;
 •  Toţi membrii familiei ar trebui să aibă asupra lor în permanenţă, un mijloc de identificare: act de identitate, sau pentru minori un însemn cu date personale.

Aveţi întotdeauna la îndemână trusa de urgenţă:

 •  Alimente în conserve pentru circa 3 zile;
 •  Un radioreceptor cu baterii şi baterii de rezervă;
 •  Lanternă şi baterii de rezervă;
 •  Spirtieră cu spirt solid;
 •  Medicamente pentru tratamentul uzual şi de urgenţă;
 •  Haine adecvate sezonului;
 •  Listă cu telefoane de urgenţă.

Principale obiective constau în derularea campaniei de informare menite să conştientizeze cetăţenii asupra pericolelor la care se expun în cazul nerespectării măsurilor şi regulilor de comportare specifice situaţiilor de urgenţă, crearea comportamentului preventiv şi atitudinii proactive în rândul comunităţii în vederea reducerii semnificative a numărului victimelor.

Cetăţeanul rămâne veriga extrem de importantă în procesul de gestionare a situaţiilor de urgenţă. Rolul său devine unul major prin însuşirea şi aplicarea informaţiilor care vin din partea instituţiilor abilitate, manifestând responsabilitate în relaţiile cu familia, comunitatea şi mediul înconjurător.

Materialele informative pentru prevenirea diferitelor situații de urgență pot fi descărcate de pe link-ul: https://isujis.ro/prevenire/informare-preventiva/materiale-de-informare-preventiva/  

Ghinionul poate fi prevenit! Fiţi prevăzători!

Nu uitaţi! Printr-un comportament preventiv, ne putem salva viaţa şi bunurile.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

You may also like...

Accessibility