Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

Potrivit Rezoluţiei 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 13 octombrie este „Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale”.
Prin dezastre naturale se înţeleg fenomenele naturale de origine geologică sau meteorologică, ori îmbolnăvirea unui număr mare de persoane sau animale, produse în mod brusc, ca fenomene de masă, provocând pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi degradarea mediului ambiant. Pe teritoriul judeţului nostru dintre riscurile naturale ce se pot manifesta amintim: cutremurele, alunecările şi prăbuşirile de teren, inundaţiile, seceta şi fenomenele meteorologice periculoase (înzăpeziri, furtuni, îngheţ).
Reducerea riscului la dezastre naturale presupune analiza şi intervenţia asupra factorilor care pot cauza dezastre. Astfel, putem avea un management eficient al riscurilor prin reducerea expunerii la dezastre, micşorarea vulnerabilităţii populaţiei şi a proprietăţilor acestora, stabilirea inteligentă a destinaţiilor diferitelor suprafeţe de teren, cunoaşterea regulilor de comportare specifice şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea sistemului de înştiinţare şi alarmare.
În acest an, Biroul Naţiunilor Unite pentru Reducerea Riscului Dezastrelor (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction) pune accent pe vârstnici. Se fac referiri la faptul că persoanele în vârstă au anumite nevoi speciale dar şi la faptul că aceştia pot contribui la o mai bună înţelegere a riscurilor dezastrelor naturale în comunităţile unde trăiesc.
În data de 13 octombrie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi organizează o serie de activităţi dedicate popularizării semnificaţiei Zilei Internaţionale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale, astfel:

  1. La Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi, începând cu ora 11:00, se va desfăşura un exerciţiu practic privind modul de comportare în cazul producerii unui seism, acţiune ce are ca obiective: pregătirea salariaţilor instituţiei în vederea gestionării situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui seism; formarea deprinderilor necesare în rândul studenţilor privind regulile de comportare într-o astfel de situaţie; reducerea numărului de victime în cazul producerii unui seism major.
  2. Desfăşurarea unor activităţi de tipul „Ziua Porţilor Deschise”, între orele 11:00-16:00, la sediul I.S.U.J. Iaşi şi la sediile subunităţilor din municipiile Iaşi, Paşcani şi oraşul Tîrgu Frumos. În cadrul acestei activităţi, participanţii vor asista la prezentarea autospecialelor de intervenţie şi vor primi informaţii referitoare la măsurile de prevenire a dezastrelor naturale, limitarea efectelor acestor evenimente, modul de comportare în cazul producerii acestora.

I.S.U. Iaşi doreşte să fie şi cu această ocazie în mijlocul cetăţenilor judeţului pe care are datoria să-i protejeze. Considerăm că aceste activităţi de informare preventivă sunt foarte eficiente deoarece cunoaşterea măsurilor de protecţie şi autoprotecţie vă pot salva viaţa şi pe cei dragi.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Persoană de contact – Lt. Loredana Covalschi

De asemenea, ai putea dori...