Cadrul Legal

Legislația de organizare și funcționare

Hotarare Nr. 1489 din 9 septembrie 2004
privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta

Hotarare Nr. 1490 din 9 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Hotarare Nr. 1491 din 9 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta

Hotarare Nr. 1492 din 9 septembrie 2004
privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste

Hotarare Nr. 259 din 31 martie 2005
privind înfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Hotarâre nr. 547 din 09/06/2005
pentru aprobarea Strategiei nationale de protectie civila

Hotarâre nr. 1514 din 29/11/2005
privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Hotarare nr. 1648 din 30 august
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

Ordonanta Nr. 88 din 30 august 2001
privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

Ordonanta de Urgenta Nr. 21 din 15 aprilie 2004
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

Ordonanta de Urgenta Nr. 25 din 21 aprilie 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

Legea Nr. 363 din 7 iunie 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

LEGE Nr. 329 din 8 iulie 2004
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta.

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004
privind protectia civila.

LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006
privind apãrarea împotriva incendiilor.

ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004
pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta.

ORDIN Nr. 370 din 28 septembrie 2004
pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea si functionarea inspectoratelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta.

Regulament din 12/05/2005
privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale.

Ordin nr. 1134 din 13/01/2006
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste.

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta.

LEGE Nr. 80 din 11 iulie 1995
privind Statutul cadrelor militare.

 

Legislația poate fi descărcată de pe site-ul igsu.ro.