Centrul Operațional

Print Friendly, PDF & Email

Centrul Operațional

Centrul operațional organizează și asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență.
Activitatea centrului operațional se desfășoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.
Centrul operațional are următoarele atribuții principale:

 • efectuează activități de analiză, evaluare și sinteză referitoare la situațiile de urgență din competență;
 • monitorizează evoluția situațiilor de urgență și informează operativ, când este cazul, președintele comitetului pentru situații de urgență și celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenție, propunând, în condițiile legii, instituirea stării de alertă;
 • elaborează concepția specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea și desfășurarea acțiunilor de răspuns, precum și concepția de acțiune în situații de urgență, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate și funcțiile de sprijin îndeplinite;
 • face propuneri comitetului pentru situații de urgență, respectiv Comitetului Național, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă și de intervenție în situații de urgență;
 • urmărește aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 • asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor și urmărește menținerea legăturilor de comunicații cu Centrul Operațional Național, centrele operative cu funcționare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situațiilor de urgență, precum și cu forțele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 • centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin, premergător și în timpul situațiilor de urgență, și le înaintează organismelor abilitate să le soluționeze;
 • asigură transmiterea mesajelor de înștiințare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează și către autoritățile locale;
 • evaluează consecințele probabile ale surselor de risc;
 • gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență date în competență;
 • desfășoară activități în domeniul primirii și acordării asistenței internaționale, al medicinii de urgență a dezastrelor, al asistenței psihologice și religioase;
 • îndeplinește alte atribuții, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.
Sari la conținut