Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat – M.S.U.D.

Print Friendly, PDF & Email

Compartimentul Monitorizare Situatii de Urgenta si Dispecerat are urmatoarele atributii specifice:

 • primeste / receptioneaza apeluri de urgenta prin SNUAU 112 sau alte mijloace;
 • alerteaza fortele de interventie (subunitatile profesioniste, SVSU, SPSU si cele cu care se coopereaza) si informeaza esaloanele superioare despre eveniment;
 • primeste si transmite pe scara ierarhica informatii cu privire la situatia de urgenta produsa, consecintele pentru populatie, bunurile materiale, valorile de patrimoniu si factorii de mediu, precum si masurile intreprinse pentru limitarea si inlaturarea urmarilor acestora;
 • urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operative, structurile si organismele implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
 • primeste si asigura transmiterea/retransmiterea mesajelor de atentionare, avertizare si alarmare in situatii de urgenta;
 • asigura cooperarea cu celelalte componente ale S.N.M.S.U., comitetele locale si alte institutii si agenti economici implicati in gestionarea situatiilor de urgenta;
 • cunoaste si pune in aplicare documentele operative (conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns in situatii de urgenta la nivelul Inspectoratului, planurile de actiune/interventie/cooperare, etc.);
 • urmareste modul de cooperare pentru monitorizarea si interventia in situatii de urgenta cu serviciile publice si private, cu unitatile si subunitatile M.A.I, M.Ap.N;
 • monitorizeaza activitatile desfasurate pentru indeplinirea misiunilor specifice, pe timpul manifestarilor cu public numeros sau in locuri cu risc major;
 • completeaza in registrele de evidenta a actiunilor de interventie si SMURD datele primite de la comandantul interventiei, asigura introducerea acestora in programele informatice si transmiterea la I.G.S.U.;
 • intocmeste si transmite rapoartele zilnice privind situatia fortelor si mijloacelor participante la interventii si misiuni;
 • cunoaste, si pune in aplicare procedurile privind monitorizarea, gestionarea si interventia in situatii de urgenta pe tipuri de risc;
 • sprijina serviciul analiza, evaluare, in sinteza bazei de date referitoare la situatiile de urgenta din zona competenta.
Sari la conținut