Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Iași 2016

Iasi © foto: Tudor Ghioc
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor

Iasi © foto: Tudor Ghioc

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, este documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Iaşi, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt:

  • de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin în etapa predezastru, pe timpul producerii dezastrului şi în etapa postdezastru;
  • de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;
  • de a asigura un răspuns optim pe timp scurt, mediu şi de lungă durată, până la reabilitare, în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor unor dezastre, informării operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populaţiei, bunurilor materiale, activităţilor umane, precum şi realizarea intervenţiei cu maximă eficienţă.

Obiectivele planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt:

  • asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
  • amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
  • alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

CUPRINS PAAR

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1: Definiţie, scop, obiective
Secţiunea 2: Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referinţă
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu

CAPITOLUL 2. CARACTERISTICILE UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE
Secţiunea 1: Amplasarea geografică şi relief
Secţiunea 2: Caracteristici climatice
Secţiunea 3: Reţea hidrografică
Secţiunea 4: Date demografice-Populaţie
Secţiunea 5: Căi de comunicaţie
Secţiunea 6: Dezvoltare economică
Secţiunea 7: Infrastructură locală
Secţiunea 8: Specific regional/local

CAPITOLUL 3. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ
Secţiunea 1: Analiza riscurilor naturale
Secţiunea 2: Analiza riscurilor tehnologice
Secţiunea 3: Analiza riscurilor biologice
Secţiunea 4: Analiza riscului de incendiu
Secţiunea 5: Analiza riscurilor sociale
Secţiunea 6: Analiza altor tipuri de riscuri

CAPITOLUL 4. ACOPERIREA RISCURILOR
Secţiunea 1: Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Secţiunea 2: Etapele de realizare a acţiunilor
Secţiunea 3: Faze de urgenţă a acţiunilor
Secţiunea 4: Acţiunile de protecţie-intervenţie
Secţiunea a 5-a Instruirea
Secţiunea a 6-a Realizarea circuitului informaţional – decizional şi de cooperare

CAPITOLUL 5. RESURSE: UMANE, MATERIALE, FINANCIARE

CAPITOLUL 6. LOGISTICA ACŢIUNILOR

Documentul complet poate fi descărcat urmând linkul: PAAR 2016

ANEXE

Anexa nr.1: Lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în judeţul Iaşi

Anexa nr.2: Atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în planul de analiză şi acoperire a riscurilor

Anexa nr.3: Componenţa nominală a structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de Urgenţă

Anexa nr.4: Situaţia acumulărilor din judeţul Iaşi

Anexa nr.5: Situaţia pe localităţi a populaţiei judeţului Iaşi

Anexa nr.6: Aprecierea mărimii cutremurelor şi scările de intensitate ale acestora

Anexa nr.7: Schema fluxului informal – decizional

Anexa nr.8: Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă

Anexa nr.9: Procedura privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de producerea unui accident nuclear şi/sau urgenţă radiologică

Anexa nr.10: Situaţia spaţiilor de primire a persoanelor evacuate în cazul producerii unei situaţii de urgenţă la nivelul judeţului Iaşi

Anexa nr.11: Localităţi cu potenţial ridicat de producere a inundaţiilor

Anexa nr.12: Situaţia clădirilor din jud. Iaşi expertizate şi încadrate în clasele I, II şi III de risc seismic

Sari la conținut