Secretariatul Tehnic Permanent

Print Friendly, PDF & Email

Compartimentul Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta are urmatoarele atributii specifice:

 • gestioneaza documentele comitetului judetean pentru situatii de urgenta;
 • asigura punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent al CNSU;
 • verifica si asigura transmiterea operativa a hotarârilor, CJSU si ordinelor prefectului si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta;
 • participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
 • intocmeste proiectele Planurilor anuale de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta si pentru gestionarea situatiilor de urgenta specifice sezonului de vara, respectiv iarna, pe care le supune spre aprobare pe cale ierarhica, presedintelui CJSU;
 • intocmeste informari periodice privind situatia operativa sau stadiul indeplinirii hotararilor adoptate;
 • participa la elaborarea de analize, evaluari si sinteze referitoare la situatiile de urgenta din zona de competenta;
 • asigura transmiterea (prin intermediul compartimentului M.S.U.D.) operativa a atentionarilor, avertizarilor si mesajelor catre organismele implicate in managementul situatiilor de urgenta.
 • asigura convocarea la sedinte a membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si transmiterea Ordinii de Zi;
 • executa lucrarile si operatiunile de secretariat pe timpul desfasurarii sedintelor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta;
 • verifica si asigura redactarea hotarârilor adoptate, precum si a proiectelor de ordine sau dispozitii, pe care le prezinta spre aprobare;
 • face propuneri Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea Secretariatului Tehnic Permanent.
Sari la conținut