Despre noi

Despre Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Sturdza” al județului Iași

Până în anul 2004, măsurile de protecție civilă și stingere a incendiilor se realizau de către Grupul de Pompieri ”Mihail Sturdza” al județului Iași și Protecția Civilă Iași, instituții în subordinea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari , respectiv Comandamentului Protecției Civile, instituții aflate sub coordonarea Ministerului de Interne.

Pentru a se adapta la creșterea exponențială a riscurilor nonmilitare, pe fondul accelerării tendințelor de globalizare, al schimbărilor climatice radicale, al diversificării activităților economice și producerii de dezastre, cele două instituții menționate fuzionează în decembrie 2004, luând astfel ființă Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mihail Sturdza” al județului Iași (I.S.U.J. Iași), instituție aflată în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.).

Obiectivul fundamental al activității desfășurate de ISUJ Iași vizează eficientizarea acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor și asigurării stării de normalitate a vieții comunităților umane și este atins prin multitudinea de activități de prevenire și intervenție pentru stingerea incendiilor, descarcerare și prim-ajutor SMURD, salvarea persoanelor și limitarea pagubelor produse de inundații, alunecări de teren, mișcări seismice, epidemii, epizootii, înzăpeziri, secetă, asistența persoanelor aflate în situații critice, intervenția la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte tipuri de calamități naturale sau antropice.

Inspectoratul general și structurile județene au în componență 43 de centre operaționale și 280 subunități operative, cu peste 3.500 mijloace tehnice de intervenție.

Cele apropape 30.000 de cadre încadrează în proporție de 97% unitățile operative și 3% structurile administrative: instituții de învățământ, studii și cercetare, baze, ateliere și depozite de asigurare tehnică, logistică și de reparații.

Necesarul de personal se asigură prin instituțiile de formare dedicate: Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – Facultatea de Pompieri și Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

În calitate de integrator al Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, creat în 2004, IGSU coordonează acțiunile instituțiilor implicate în managementul situațiilor de urgență, asigurând și funcția de punct național de contact în relația cu organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în domeniu.

Sistemul Național de Magagement al Situațiilor de Urgență a fost creat premergător aderării României la Uniunea Europeană și reprezintă o rețea de comunicare permanentă între autoritățile administrației publice și structurile abilitate în managementul situațiilor de urgență, constituite pe niveluri și domenii de competență, și care dispun de infrastructura și resursele necesare pentru reducerea pierderilor de vieți omenești și intervenția la diferitele tipuri de situații de urgență.

Sistemul National are în compunere:

 • Comitete pentru situații de urgență (la nivel național, ministerial, al municipiului București, județean și local);
 • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (rol integrator – asigură transmiterea deciziilor luate de Guvern sau de către Comitetul Național către autpritățile administrației publice centrale și locale);
 • Servicii publice comunitare profesioniste pentru situații de urgență (inspectorate județene pentru situații de urgență);
 • Centre operative pentru situații de urgență (permanente sau temporare – se constituie în cadrul ministerelor și celorlalte instituții din cadrul sistemului, pentru a asigura fluxul de informații anterior sau în momentul producerii unei situații de urgență);
 • Comandantul acțiunii (asigură coordonarea unitară la locul producerii evenimentului excepțional).

Pentru gestionarea situațiilor de urgență, ISUJ Iași îndeplinește misiuni de:

 • monitorizare, evaluare, cercetare a cauzelor producerii situațiilor de urgență;
 • informare și educare preventivă a populației și avertizare a acesteia, înștiințare a autorităților administrației publice, despre posibilitatea/iminența producerii situațiilor de urgență;
 • căutare, descarcerare și salvare a persoanelor;
 • evacuare a persoanelor, populației sau bunurilor periclitate, prin asigurarea măsurilor de evacuare, instalarea taberelor de sinistrați, participarea la transportul populației și al unor categorii de bunuri;
 • distrugere a zăpoarelor de gheață sau degajare a cursurilor de apă;
 • acordare a asistenței medicale de urgență prin module SMURD din cadrul serviciilor de urgență profesioniste;
 • asigurare logistică a intervenției structurilor proprii și punere la dispoziția altor structuri, a unor categorii de tehnică, materiale și echipamente;
 • stingere a incendiilor;
 • decontaminare a populației, cu mijloace specializate și/sau a punctelor de decontaminare personal, tehnică și echipament recunoscute din timp în profil teritorial;
 • neutralizare a efectelor materialelor periculoase prin acțiuni de asanare a muniției neexplodate din timpul conflictelor militare.

În cadrul ISUJ Iași funcționează Serviciul Medical de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), având ca operator aerian structurile de aviație ale Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu spitalele județene, regionale și cu autoritățile publice locale.

În structura SMURD funcționează echipe integrate de descarcerare, reanimare, specializate în acordarea asistenței medicale și tehnice de urgență, precum și echipe cu personal paramedical, specializat în acordarea primului ajutor calificat.

Misiunile SMURD:

 • intervenția la cazurile în care una sau mai multe persoane se află într-o situație cu risc vital din cauza unei îmbolnăviri acute sau accidentări;
 • intervenția la cazurile care necesită acordarea primului-ajutor într-un interval scurt de timp;
 • intervenția la cazurile care necesită descarcerarea sau alte operațiuni de salvare;
 • asigurarea protecției medicale pentru personalul echipelor de intervenție ale IGSU la misiunile specifice cu risc de accidentare;
 • intervenția la accidente colective și calamități.
Sari la conținut