Petiții și Sesizări pentru ISUJ IAȘI

Print Friendly, PDF & Email

Petiții și audiențe

Pe timpul stării de alertă

Având în vedere încetarea stării de urgență, în contextul menținerii riscului transmiterii infecțiilor cu noul coronavirus, în perioada următoare, până la revenirea la normalitate, în vederea asigurării dreptului cetățenilor la petiționare, dar și a protejării angajaților Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iaşi, activitatea de relații cu publicul se va desfășura astfel:

Activitatea de primire în audiență se va desfășura numai în cazuri cu caracter deosebit, care nu pot fi soluționate telefonic sau prin intermediul poștei electronice raportat la situația prezentată de către solicitantul audienței. În situația aprobării audienței, aceasta se va desfășura astfel:

Audiențele se vor desfășura într-o singură locație de la adresa din Iaşi, str. Lascăr Catargi, 59, cod poştal 700107.
La audiență vor fi acceptate maxim 2 persoane concomitent pentru dialogul cu personalul cu funcție de conducere.
Audiența se va limita la un interval de maxim 15 minute, respectându-se astfel recomandările medicale de evitare a interacțiunii prelungite dintre mai multe persoane.
Persoanele care participă la audiență vor trebui să poarte mască și mănuși de protecție și să respecte regulile de prevenire a infectării cu COVID 19.
Spațiul unde are loc audiența va fi dezinfectat înainte și după încheierea fiecărei activități în parte.
Pentru asigurarea comunicării dintre cetățeni și conducătorii instituțiilor publice se pot utiliza și mijloace alternative cum ar fi sesiunile de comunicare prin intermediul poștei electronice sau prin utilizarea formularului existent pe site-ul https://isujis.ro/ la adresa: https://isujis.ro/contact/program-de-audiente/audiente-isuj-iasi/, https://isujis.ro/despre-noi/informatii-de-interes-public/petitii-si-sesizari/
În situația în care nu se poate realiza primirea în audiență, se poate dispune ca aspectele semnalate să fie transmise spre soluționare unui compartiment de specialitate, solicitantul urmând să primească răspuns la cele sesizate. În vederea realizării celor de mai sus, solicitanții vor menționa, obligatoriu, în cererea de primire în audiență, telefonul de contact și/sau adresa de e-mail.

Activitatea de primire a petițiilor cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea, on-line, a formularelor postate pe site-ul ISUJ Iaşi: https://isujis.ro/.


Completaţi cu atenţie formularul de sesizări / petiţii.

Transmiteți petiții și sesizări care sunt de competența ISUJ Iași ( JUDEȚUL IAȘI ).

  Numele şi prenumele (obligatoriu)

  Adresa email (obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Adresa dvs. (obligatoriu)

  Datele şi adresa persoanei/societăţii reclamată (obligatoriu)

  Subiectul petiţiei/reclamaţiei

  Descrieţi pe larg situaţia reclamată

  Ataşaţi fişier dacă este cazul (dimensiunea maximă de 5MB)

  Accept termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal:

  Sari la conținut