Însemnul heraldic al I.S.U.J. Iași

Print Friendly, PDF & Email

ORDIN nr. 70 din 23 mai 2023 pentru modificarea și completarea  Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008  privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul  art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007  privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 15/2008 , cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
……………………………………………………………………………………………….
6.  După anexa nr. 213  se introduce o nouă anexă, anexa nr. 214, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3), care face parte integrantă din prezentul ordin.) Însemnele heraldice și drapelul distinctiv din anexe sunt reproduse în facsimil.

Anexa nr. 3 (Anexa nr. 214 la  Ordinul nr. 490/2008 )
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ”MIHAIL STURDZA” AL JUDEȚULUI IAȘI


Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă de aur, cu capul spre
dreapta, încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă de aur, în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
Conform  anexei nr. 1 la Legea nr. 102/1992  privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare, pasărea apare încoronată cu o coroană închisă, cu tocă purpurie, formată dintr-un cerc frontal, cu borduri subțiri sus și jos, împodobit, în
față, cu o piatră dreptunghiulară culcată, patru pietre romboidale (două la stânga, două la dreapta) și două perle pe flancuri, redate pe jumătate. De la marginea superioară a cercului se ridică opt fleuroane, în formă de vârf de lance, dintre care cinci sunt vizibile, cu primul, al treilea și al cincilea mai mari și decorate, fiecare, cu câte o piatră rectangulară, ornată cu două linii negre orizontale sus și jos și alte două linii verticale pe flancuri, așezată în pal, înconjurată de trei perle mici, poziționate în triunghi și, în partea inferioară, de o piatră ovală dispusă în pal, cu al doilea și al patrulea mai mici și încărcate, fiecare, cu câte o piatră ovală pe centru și cu o perlă mică deasupra; primele trei fleuroane din față sunt intercalate de două vârfuri ascuțite, terminate cu perle. Din vârfurile fleuroanelor pleacă, în sus, spre mijlocul coroanei, opt lame înguste, dintre care primele cinci din față sunt vizibile, de formă arcuită și ornate cu perle, care se reunesc și se termină la mijloc printr-un glob împodobit cu o centură în formă de fascie, mai îngroșată, din mijlocul căreia se înalță un pal care atinge vârful globului. Globul este surmontat de o cruce recruciată, românească, pe mijlocul căreia broșează crucea Sfântului Andrei, de dimensiuni mai mici; elementele coroanei sunt de argint, cu pietrele rectangulare, romboidale, ovoidale și perlele de culoare albă.

Pe pieptul acvilei, un scut tăiat:

1) pe purpuriu, două topoare încrucișate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier așezată din profil; în partea de jos, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta și în stânga ramuri de stejar, totul de argint; pe centrul acestei compoziții broșează o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat;

2) pe albastru, un cal de argint, conturnat, cu piciorul stâng, din față, ridicat și flexat sub un unghi de aproximativ 90°.

În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eșarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ȘI DEVOTAMENT).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii, pe fond albastru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ * „MIHAIL STURDZA” AL JUDEȚULUI IAȘI.

Semnificația elementelor însumate:

a) casca și topoarele – sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;

b) grenada explodând – amintește de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenței de Stat a României;

c) ramurile de stejar – forța, puterea; autoritate veche;

d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat – protecția civilă;

e) calul – element preluat de la stema județului Iași pe teritoriul căruia unitatea își desfășoară activitatea.

Sari la conținut