Legislație

Legislație privind organizarea și funcționare I.S.U.J. Iași

Hotărâre Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 (PDF)
privind organizarea și funcționarea Comitetului National pentru Situații de Urgență

Hotărâre Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 (PDF)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Hotărâre Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 (PDF)
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

Hotărâre Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 (PDF)
privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste

Hotărâre Nr. 259 din 31 martie 2005 (PDF)
privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă

Hotărâre nr. 547 din 09 iunie 2005 (PDF)
pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă

Hotărâre nr. 1514 din 29 noiembrie 2005 (PDF)
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Hotărâre nr. 1648 din 22 noiembrie 2006 (PDF)
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

Ordonanța Nr. 88 din 30 august 2001 (PDF)
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

Ordonanța de Urgență Nr. 21 din 15 aprilie 2004 (PDF)
privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență

Ordonanța de Urgenta Nr. 25 din 21 aprilie 2004 (PDF)
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

Legea Nr. 363 din 7 iunie 2002 (PDF)
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

LEGE Nr. 329 din 8 iulie 2004 (PDF)
privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență

LEGE Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (PDF)
privind protecția civilă

LEGE Nr. 307 din 12 iulie 2006 (PDF)
privind apărarea împotriva incendiilor

ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004 (PDF)
pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență

ORDIN Nr. 370 din 28 septembrie 2004 (PDF)
pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea și funcționarea inspectoratelor județene, respectiv al municipiului București, pentru situații de urgență

Regulament din 12 mai 2005 (PDF)
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale

Ordin nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 (PDF)
pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție ale serviciilor de urgență profesioniste (PDF)

ORDIN Nr. 1184 din 6 februarie 2006 (PDF)
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta (PDF)

LEGE Nr. 80 din 11 iulie 1995 (PDF)
privind Statutul cadrelor militare.


Legislația poate fi accesată și pe portalurile web ale IGSU , biblioteca legislativă a IGSU și portalul legislativ al Ministerului Justiției.

Sari la conținut