Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul județului Iași

Print Friendly, PDF & Email

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, este documentul care cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Iaşi, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopurile planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt:

  • de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin în etapa predezastru, pe timpul producerii dezastrului şi în etapa postdezastru;
  • de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;
  • de a asigura un răspuns optim pe timp scurt, mediu şi de lungă durată, până la reabilitare, în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.


Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor unor dezastre, informării operative asupra unor fenomene naturale sau accidentale, înlăturarea urmărilor acestora asupra populaţiei, bunurilor materiale, activităţilor umane, precum şi realizarea intervenţiei cu maximă eficienţă.

Obiectivele planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt:

  • asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
  • amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  • stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;
  • alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

CUPRINS


Capitolul I: Dispoziţii generale


Secţiunea 1: Definiţie, scop, obiective
Secţiunea a 2-a: Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor


Capitolul II Caracteristicile climaterice, hidrografice şi topografice ale judeţului Iaşi


Secţiunea 1: Amplasare geografică şi relief
Secţiunea a 2-a: Caracteristici climatice
Secţiunea a 3-a: Reţeaua hidrografică
Secţiunea a 4-a: Date demografice
Secţiunea a 5-a: Căi de comunicaţie
Secţiunea a 6-a: Dezvoltare economică
Secţiunea a 7-a: Infrastructură locală


Capitolul III Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă


Secţiunea 1: Analiza riscurilor naturale
Secţiunea a 2 a: Analiza riscurilor tehnologice
Secţiunea a 3-a: Analiza riscurilor biologice
Secţiunea a 4-a: Analiza riscului de incendiu
Secţiunea a 5-a: Analiza riscurilor sociale
Secţiunea a 6-a: Analiza altor tipuri de riscuri


Capitolul IV Acoperirea riscurilor


Secţiunea 1: Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie
Secţiunea a 2-a: Etapele de realizare a acţiunilor
Secţiunea a 3-a: Faze de urgenţă a acţiunilor
Secţiunea a 4-a: Acţiunile de protecţie-intervenţie
Secţiunea a 5-a: Instruirea
Secţiunea a 6-a: Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare


CAPITOLUL V Resurse umane, materiale şi financiare


CAPITOLUL VI Logistica acţiunilor


Anexe


Sari la conținut