Avizare / Autorizare

Asigură verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu” și realizarea adăposturilor de protecție civilă.

Cererea pentru emiterea avizului de securitate la incendiu și documentația aferentă pot fi transmise și în format electronic doar în condițiile în care acestea sunt semnate electronic de către toate persoanele semnatare autorizate.
Acestea vor fi transmise pe adresa oficială de e-mail a inspectoratului: avizare-autorizare@isujis.ro
În lipsa semnăturilor electronice autorizate, procedura de avizare-autorizare nu va fi inițiată pentru documentația transmisă.

NU SE PERCEP TAXE PENTRU AVIZELE ȘI AUTORIZAȚIILE EMISE

ATRIBUȚII PRINCIPALE

FORMULARE TIPIZATE PENTRU EMITEREA DE AUTORIZAȚII / AVIZE

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ AVIZARE / AUTORIZARE

Sari la conținut