Atribuții principale

Obiectiv:

Aplicarea unitara la nivel judetean a prevederilor legislatiei referitoare la indeplinirea cerintei esentiale „securitatea la incendiu” si in domeniul proiectarii si realizarii adaposturilor de protectie civila.

Principalele atributii

  • Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de control tehnic de specialitate la obiectivele de investitii si unitatile de proiectare;
  • Desfasurarea activitatii de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu a constructiilor /amenajarilor si in domeniul protectiei civile la realizarea adaposturilor si punctelor de comanda la nivel judetean;
  • Acorda asistenta tehnica de specialitate in domeniul securitatii la incendiu si realizarii adaposturilor de protectie civila tuturor factorilor implicati in edificarea constructiilor atât in faza de proiectare, cât si in cea de executie a acestora;
  • Organizarea de instruiri cu factorii implicati (proiectanti, executanti, verificatori, producatori) in realizarea si mentinerea cerintei esentiale securitatea la incendiu si realizarii masurilor specifice adaposturilor de protectie civila, pentru cunoasterea, insusirea si aplicarea prevederilor actelor normative si reglementarilor specifice in domeniu;
  • Participarea cu specialisti in cadrul comisiilor de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente acestora si a obiectivelor de investitii care reprezinta surse mari de risc, prevazute in Regulamentele aprobate cu H.G.R. nr. 273/1994 si H.G.R nr 51/1996, precum si pentru adaposturile de protectie civila, si verifica modul de indeplinire a cerintelor reglementarilor tehnice specifice la realizarea constructiilor, potrivit competentelor conferite de lege;
  • Analiza documentelor pentru emiterea acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice in baza Ordinului Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007;
  • Conlucrarea cu structurile de specialitate ale organelor administratiei publice locale si cu alte institutii si organisme cu atributii in domeniul realizarii investitiilor si desfasurarea in conditii legale a activitatii de avizare /autorizare si de aplicare a regulilor si masurilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;
  • Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de audit de supraveghere a persoanelor autorizate /atestate care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor;
  • Solutionarea petitiilor specifice domeniului de competenta.
Sari la conținut