Prestatori de servicii în domeniul situațiilor de urgență

LISTA PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE ATESTATE DIN JUDEŢUL IAŞI PENTRU:

Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă

Bucureşti, Bd. Ferdinand I, nr.139

Tel. 021/252.55.19 int. 13059, Fax 021/252.12.64

Harta mărită

FIRME securitate la incendiu, 20.06.2013

Sari la conținut