Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență din județul Iași

Servicii Voluntare pentru Situații de Urgență în județul Iași sunt constituite la nivelul fiecărei unități administrativ teritorială, cu excepția celor în care își au sediul subunități de pompieri profesioniste.

SVSU dotate cu autospeciale în jud. Iași

SVSU dotate cu autospeciale în jud. Iași

Nr.
crt.
Localitate Tip autospeciala Stare tehnica Nr. soferi
angajati
Nr.
servanti
Observatii
1 Adrieseni ATI R12215 functionala 1
2 Belcesti MAN TGL functionala 1 poate fi utilizata si in alte localitati
3 Bivolari APCT R8135 nefunctionala 1
Renault functionala 0
4 Cotnari Mercedes functionala 1
5 Dolhesti Camiva functionala 0
6 Focuri Mercedes functionala 0
7 Helesteni APC SR132 functionala 2 poate fi utilizata si in alte localitati
8 Hirlau APCT functionala 4
APCT nefunctionala 0
9 Lespezi APCT nefunctionala 3 poate fi utilizata si in alte localitati
APCAAT functionala 0
10 Motca APCT functionala 0
11 Mircesti Iveco functionala 1
12 Mironeasa Stayer 590 functionala 1 poate fi utilizata si in alte localitati
13 Raducaneni APCT functionala 4 poate fi utilizata si in alte localitati
14 Ruginoasa APC functionala 1 poate fi utilizata si in alte localitati
15 Podu Iloaiei ATI R12215 functionala 1
16 Sipote APCT R8135 nefunctionala 1
Stayer 590 functionala 0
17 Tansa Stayer 590 functionala 0
18 Trifesti Iveco functionala 1 poate fi utilizata si in alte localitati
19 Tibanesti APCT R8135 functionala 1
20 Tibana Magirus functionala 0
21 Scinteia Stayer 590 functionala 0
22 Tatarusi APCT functionala 2
23 Vladeni Magirus functionala 1
APCT R8135 nefunctionala 0
24 Movileni BMW functionala 0
TOTAL 29 24 functionale / 5 nefunctionale 27

Oraşele judeţului Iaşi


Comunele judeţului Iaşi unde sunt organizate Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

Index alfabetic:
A B C D E F G H I L M O P R S Ş T Ţ U V

 1. Alexandru Ioan Cuza: nu are website (http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Alexandru_Ioan_Cuza,_Ia%C8%99i)
 2. Andrieşeni:
 3. Aroneanu: http://www.comunaaroneanu.ro/
 4. Balş: http://primaria-bals.ro/
 5. Bălţaţi: http://www.primariabaltati.ro/
 6. Bârnova:
 7. Belceşti: http://www.primaria.belcesti.ro/
 8. Bivolari: http://comunabivolari.ro/
 9. Brăeşti: http://www.primariabraesti.ro/
 10. Butea: http://www.primaria-butea.ro/
 11. Cepleniţa: http://www.primariaceplenita.ro/
 12. Ciohorani: http://www.comunaciohorani.ro/
 13. Ciorteşti:
 14. Ciurea: http://www.comunaciurea.ro/
 15. Coarnele Caprei: http://www.coarnelecaprei.ro/
 16. Comarna: http://www.primariacomarna.ro/
 17. Costeşti: http://www.primariacomuneicostesti.ro/
 18. Costuleni:
 19. Cotnari: http://www.primaria-cotnari.ro/
 20. Cozmeşti:
 21. Cristeşti: http://www.primariacomuneicristesti.ro/
 22. Cucuteni:
 23. Dagâţa: http://www.primariadagata.ro/
 24. Deleni:
 25. Dobrovăţ: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dobrov%C4%83%C8%9B,_Ia%C8%99i)
 26. Dolheşti:
 27. Drăguşeni: http://www.primariadraguseni.ro/
 28. Dumeşti: http://www.comunadumesti.ro/
 29. Erbiceni: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Erbiceni,_Ia%C8%99i)
 30. Fântânele: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Ia%C8%99i)
 31. Focuri:
 32. Golăieşti: http://www.primariagolaiesti.ro/
 33. Gorban: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gorban,_Ia%C8%99i)
 34. Grajduri: http://www.primariagrajduri.ro/
 35. Gropniţa:
 36. Grozeşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Groze%C8%99ti,_Ia%C8%99i)
 37. Hălăuceşti: http://www.primariahalaucesti.ro/
 38. Hărmăneşti:
 39. Heleşteni:
 40. Holboca:
 41. Horleşti: http://www.primariahorlesti.ro/
 42. Ion Neculce: http://www.primaria-ionneculce.ro/
 43. Ipatele: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ipatele,_Ia%C8%99i)
 44. Lespezi:
 45. Leţcani: http://comunaletcani.ro/
 46. Lungani: http://www.e-primarii.ro/primaria-lungani
 47. Mădârjac:
 48. Mirceşti:
 49. Mironeasa: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mironeasa,_Ia%C8%99i)
 50. Miroslava: http://www.primariamiroslava.ro/
 51. Mirosloveşti: http://www.primariamiroslovesti.ro/
 52. Mogoşeşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mogo%C8%99e%C8%99ti,_Ia%C8%99i)
 53. Mogoşeşti Siret: http://www.mogosesti-siret.ro/
 54. Moşna: http://www.mosnaiasi.ro/
 55. Moţca: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mo%C8%9Bca,_Ia%C8%99i)
 56. Movileni: http://www.primariamovileni.ro/
 57. Oţeleni: http://www.primariaoteleni.ro/
 58. Plugari: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Plugari,_Ia%C8%99i)
 59. Popeşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pope%C8%99ti,_Ia%C8%99i)
 60. Popricani: http://www.primariapopricani.ro/
 61. Prisăcani: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pris%C4%83cani,_Ia%C8%99i)
 62. Probota: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Probota,_Ia%C8%99i)
 63. Răchiteni:
 64. Răducăneni: http://comunaraducaneni.ro/
 65. Rediu: http://www.primariarediu.ro/
 66. Româneşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Rom%C3%A2ne%C8%99ti,_Ia%C8%99i)
 67. Roşcani: http://www.primariaroscani.ro/
 68. Ruginoasa: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ruginoasa,_Ia%C8%99i)
 69. Scânteia: http://www.primariascinteia.ro/
 70. Schitu Duca: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Schitu_Duca,_Ia%C8%99i)
 71. Scobinţi: http://www.primariascobinti.ro/
 72. Sineşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sine%C8%99ti,_Ia%C8%99i)
 73. Sireţel:
 74. Stolniceni Prăjescu: http://www.stolniceni.ro/
 75. Strunga: http://www.primaria-strunga.ro/
 76. Şcheia: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98cheia,_Ia%C8%99i)
 77. Şipote: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98ipote,_Ia%C8%99i)
 78. Tansa: http://www.primariatansa.ro/
 79. Tătăruşi:
 80. Todireşti: http://www.primariatodiresti.ro/
 81. Tomeşti:
 82. Trifeşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Trife%C8%99ti,_Ia%C8%99i)
 83. Ţibana:
 84. Ţibăneşti: http://www.primariatibanesti.ro/
 85. Ţigănaşi: http://www.primariatiganasi.ro/
 86. Ţuţora: http://www.primariatutora.ro/
 87. Ungheni: http://www.comunaungheni.ro/
 88. Valea Lupului: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Lupului,_Ia%C8%99i)
 89. Valea Seacă:
 90. Vânători:
 91. Victoria: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Victoria,_Ia%C8%99i)
 92. Vlădeni:
 93. Voineşti: Nu are website (https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Voine%C8%99ti,_Ia%C8%99i)

Vezi si SPSU

Accessibility