Protejarea mediului educațional în cazul producerii unor dezastre – Safeguarding Educational Environment

Safeguarding Educational Environment
Safeguarding Educational Environment
Safeguarding Educational Environment
Print Friendly, PDF & Email

Proiect desfăşurat de Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construţii Iaşi în parteneriat cu ISU Iaşi

Safeguarding Educational Environment – SEE
ECHO/SUB/2012/638511

Adeseori activităţile sociale şi economice ale oamenilor pot fi tulburate de efecte tragice ale unor dezastre: fie ele naturale sau antropice. Dezastrele au un impact major asupra economiei, precum şi asupra securităţii şi bunăstării cetăţenilor. În ultimii ani, expunerea la dezastre a crescut în mod semnificativ ca urmare a schimbărilor climatice, urbanizării rapide şi neplanificate, presiunii demografice, construcţiilor şi exploatării mai intensive a solului în zonele predispuse la pericol, pierderii biodiversităţii şi degradării ecosistemelor.

În decursul ultimilor ani, România are o istorie bogată în calamităţi naturale şi în dezastre antropice, cauzate de structura geo-morfologică a teritoriului ţării noastre, punctele vulnerabile prin tradiţie, fiind cutremurele, inundaţiile şi incendiile.

Copiii sub vârsta de 18 ani reprezintă mai mult decât 25% din populaţia Uniunii Europene. În timpul vieţii lor, ei petrec mai mult de 2340 de zile în şcoli, acest lucru făcând obligatorie pregătirea şcolilor în asigurarea protecţiei elevilor şi în gestionarea problemelor complicate şi complexe, care pot să apară atunci când se întamplă dezastre naturale. Aceste date demonstrează clar că educaţia joacă un rol esenţial în dezvoltarea capacităţii de reacţie în rândul Comunităţii în cazul în care se produc dezastre.

În acest context, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi s-a implicat într-un proiect de anvergură în perioada 2012-2014, proiectul SEE – Safeguarding Educational Environment (Protejarea mediului educational) alături de un puternic consorţiu european.

Plecând de la ferma convingere că educaţia are un rol esenţial în ceea ce priveşte reacţia comunităţii la consecinţele dezastrelor, SEE şi-a propus să formeze elevii, profesorii, profesionişti şi voluntari din domeniul protecţiei civile în legatură cu procedurile şi regulile ce trebuie respectate în caz de dezastre naturale sau provocate de om şi să ofere un set complet de resurse educaţionale destinate tuturor categoriilor implicate în prevenirea, pregatirea, autoapararea şi intelegerea culturală a riscurilor.

Pentru a obţine aceste rezultate, acţiunile dezvoltate în cadrul proiectul SEE au avut ca scop crearea unui set de instrumente bazate pe web, destinate sistemului educativ legate de prevenire şi pregatire în cazul unui dezastru, ţinând cont de spaţiul fizic, de dimensiunea psihologică şi de relaţiile sociale care sunt implicate.

Scopul principal al proiectului a fost crearea unei comunităţi pe web capabilă să împărtăşească informaţii şi experienţe despre protejarea mediului şcolar în caz de dezastre şi despre prevenirea pagubelor.

S-au realizat:

 • Baza de date europeană a instrumentelor educaţionale WEB şi e-learning destinate şcolilor, profesorilor, voluntarilor şi profesioniştilor în Protecţia Civilă din UE, care constituie de fapt un inventar online. Va fi o bază de date asupra exemplelor de bună practică despre dezastre, riscuri, prevenirea, pregătirea şi autoprotecţia în caz de urgenţă.
 • WEB TV – televiziunea WEB despre Protecţia Civilă cu interviuri, reportaje, spoturi, campanii de conştientizare şi un serial pilot pentru a face cunoscute riscurile: .
 • Platforma de e-learning europeană în domeniul Protecţiei Civile, interactivă, ce conţine instrumente educative şi proactive pentru a împărtăşi informaţii şi practici despre protejarea mediului şcolar în caz de dezastru şi despre prevenirea daunelor.
 • Campanii de conştientizare în şcolile europene şi la toate părţile importante implicate pentru testarea Platformei şi Canalului Web Educaţional în domeniul Protecţiei Civile.
 • Ghid metodologic pentru crearea de module şcolare bazate pe conţinuturile televiziunii web şi ale platformei e-learning, acoperind diverse teme legate de protecţia civilă (în special conştientizarea riscurilor, măsuri de prevenire şi pregatire, autoprotecţie).
 • Adaptarea instrumentelor e-learning pentru a le face utilizabile de către elevii cu nevoi speciale.

  Dintre activităţile realizate de Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii în cadrul proiectului SEE menţionăm:
  PROTOCOL CU:

  • Casa Corpului Didactic Iasi;
  • Şcoala Generală Carmen Sylva;
  • Şcoala Generală Otilia Cazimir;
  • Colegiul Tehnic de Construcţii Hînceşti, Republica Moldova.
 • Participarea la Concursul European video de Protecţie Civilă Europeană cu 3 scenarii
  ( http://www.seeproject.eu/contest/):

  • “An extraordinary experience”Claudiu Simion, Liceul CFR (locul II EU);
  • „Children and natural disaster” Emil Ion Mihai filmmaker;
  • „Life jackets”Alexandra Cioclu, Cuza High-school (locul II EU).
 • Realizarea a 3 interviuri filmate cu specialişti în Protecţia Civilă;
 • Crearea a 2 sloganuri, cu elevii şcolii: “Me hero, hero for all” and “Education saves our life”;
 • Realizarea a 3 filme specifice/ interviuri şi a unui reportaj:
  • comportament în cazul simulaării unui cutremur la Şcoala Carmen Sylva:
  • comportament în cazul simulării unui cutremur la Liceul CFR Iasi;
  • reportaj WEB TV cu un expert în arte vizuale;
  • video combinat prevenţie şi comportament, interviuri de specialitate pentru diseminarea proiectului la TVR Iasi (mediaplan);
 • Realizarea unui film “Protecţia Civilă în România” cu Maior Oloeriu Cătălin – responsabil proiect SEE – 15 minute (incluzând şi copii cu dizabilităţi);
 • Realizarea unui curs “Protectia Civilă în România”;
 • SEE în paralel: atelier de lucru şi campanie de avertizare, reportaje şi interviuri desfăşurate la Hînceşti, Republica Moldova;
 • Conferinţa Internaţională la Hînceşti, Republica Moldova cu 52 participanţi: elevi, directori, primar, reprezentanţi ai Inspectoratului Situaţiilor Excepţionale şi Ministerului Educaţiei, părinţi, voluntari;

Pe o platformă specială M.O.O.C.http://www.seeproject.eu/category/mooc-platform/
pot fi accesate cursuri de specialitate în română şi engleză (sau alte limbi) ce vizează: “Istoria cutremurelor în România”, „Elevii şi cutremurul”, „Primul ajutor în caz de dezastre”, „Apa-prieten sau duşman”, „Focul ucide copiii”.

În perioada 24-26 noiembrie s-au desfăşurat două campanii de conştientizare la Colegiul Tehnic de Transporturi şi Constructii şi la Şcoala Carmen Sylva, cu asistenţa de specialitate a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi, prin intermediul d-lui maior Oloeriu Cătălin. Pentru aceste campanii, echipa de proiect şi ISI Iaşi au creat diferite materiale ca: broşuri, pliante, banere, postere, calendare cu posibilitatea producerii unui dezastru specific fiecărei luni.

Campania a subliniat importanţa pregătirii populaţiei şcolare pentru un comportament adecvat în cazul producerii unui dezastru.

În prezent, echipa de proiect se află în Valencia pentru Conferinţa finală ce va avea loc în Institutul de Securitate Publică cu un reprezentant de la Departamentul Protecţiei Civile din Bruxelles.
Detaliile despre proiect pot fi accesate la adresa http://www.seeproject.eu/

Mihaela Poroch – Manager de proiect pentru Romania


Materiale realizate în cadrul proiectului SEE

Sari la conținut