Serviciul Logistic

Serviciul Logistic

Serviciul Logistic este structura specializata din cadrul inspectoratului prin care comanda inspectoratului desfasoara activitatea de management al resurselor logistice, unde se concentreaza si prelucreaza date si informatii cu privire la inzestrarea, dotarea si asigurarea cu mijloace materiale si echipamente necesare indeplinirii misiunilor si are ca obiectiv specific realizarea cadrului functional in vederea asigurarii suportului material necesar desfasurarii la parametrii de performanta a misiunilor specifice inspectoratului, urmarind gestionarea optima, pe criterii de performanta si eficienta economica, a potentialului logistic.

Serviciul logistic indeplineste urmatoarele atributii specifice:

  • planificarea si organizarea exploatarii, intretinerilor si reparatiilor la tehnica si materialele din dotarea inspectoratului;
  • organizarea depozitarii, intretinerii, conservarii bunurilor materiale si asigurarea hranirii efectivelor, conform normelor in vigoare;
  • organizarea scoaterii din functiune, declasarii si casarii, transferului si valorificarii bunurilor disponibilizate, cu respectarea prevederilor legale;
  • organizarea folosirii legale si corecte a tehnicii din dotare;
  • asigurarea personalului necesar pentru efectuarea la termenele stabilite si in volum complet a reviziilor si reparatiilor autovehiculelor din dotare.

Serviciul logistic are in compunere compartimentele Tehnic, Administrativ si Achizitii publice.

Sari la conținut