SEVESO

Print Friendly, PDF & Email

Seveso

Parcul Natural Bosco delle Querce („Pădurea de stejari”), amenajat în zona cea mai afectată de dezastru. Aici se află două rezervoare pline de reziduu toxic și îngropate.

Termenul „SEVESO” se referă la accidentul chimic care a avut loc în 10 iulie 1976, la o fabrică de pesticide aproape de Seveso, o localitate situată în Italia. Accidentul a produs eliberarea în atmosfera a circa 6 tone substanţe toxice, cu grave consecinţe: aproximativ 37.000 persoane expuse; 736 persoane relocate dintr-o zona de 110 ha (astăzi pădurea de stejari Seveso); aproximativ 4% dintre animalele de la fermele din vecinătate au murit, iar celelalte, în jur de 80.000, au fost sacrificate pentru a preveni contaminarea prin lanţul trofic; instalaţiile şi solul din jurul fabricii au fost îndepărtate şi depozitate într-o zona de depozitare special amenajată şi asigurată. Acest accident a impus elaborarea Directivei Seveso:

Aceasta Directiva a fost transpusă în legislaţia românească prin Hotărârea Guvernului României nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului României nr. 79/2009. Directiva se aplica obiectivelor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi suficiente ca să existe pericolul producerii unui accident major.

Directiva „Seveso II” are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanţe periculoase, precum şi limitarea consecinţelor unor astfel de accidente nu numai pentru om (aspectele de securitate şi sănătate), dar şi pentru mediu (aspectul de mediu).

Directiva Seveso II se aplică la câteva mii de unităţi industriale în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi care depăşesc pragurile din directivă. Titularii de activitate au obligaţii să ia măsuri preventive pe baza unor proceduri privind planificarea, inspecţia, raportarea şi accesul publicului la informaţii.

Autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a Directivei Seveso II sunt:

  • la nivel naţional: Ministerul Mediului şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Garda Naţională de Mediu;
  • la nivel regional: Agenţiile Regionale pentru Protecţia Mediului şi Comisariatele Regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu;
  • la nivel local: Agenţiile pentru Protecţia Mediului, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatele Judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu.

SEVESO

Informații publicate conform anexei nr. 1 la HGR nr.123 din 0702.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a HGR nr. 478 din 6 iulie 2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin HGR nr. 132/2002, a ordinului inspectorului general al I.G.S.U. cu nr. 73871 din 23.04.2020, cât și, a Procedurii privind actualizarea website-urilor IGSU și a unităților subordonate PS-DCTI-02.

Sari la conținut