Începerea unui nou ciclu de pregătire destinat voluntarilor – I.S.U. IAȘI

Echipaj de prim ajutor EPA SMURD
Print Friendly, PDF & Email

Având în vedere interesul constant al cetățenilor pentru proiectul „Salvator din pasiune”, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi, începând cu data de 08 aprilie 2023, va începe un nou ciclu de pregătire destinat voluntarilor.

Campania Salvator din pasiune își dorește să creeze o legătură tot mai strânsă între societatea civilă și serviciile profesioniste pentru situații de urgență, prin implicarea activă a voluntarilor în soluționarea problemelor cu care comunitatea se confruntă.

Activităţile de voluntariat constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive.

Pregătirea voluntarilor se realizează în mod etapizat, prin parcurgerea de ședințe de pregătire, urmate de susținerea unor examene.

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea deveni voluntar

Voluntarul este persoana care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

  • vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani;
  • apt din punct de vedere medical cu mențiunea “apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”;
  • să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție;
  • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor inspectoratelor pentru situații de urgență.

Înscriere și recrutare

În cadrul activităţii de înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani);

c) copie după actul de identitate;

d) aviz psihologic;

e) act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;

f) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă”;

g) acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani, al cărui model este prezentat în anexă;

h) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Recrutarea se va face în urma verificării documentelor menționate mai sus, depuse personal, la sediul inspectoratului. După verificarea dosarelor, în conformitate cu prevederile lit. b) art. 3 și lit. f) art. 8 din OIG 211/2016 modificat și completat de OIG 1516/2018 pentru a se verifica dacă voluntarii sunt apți pentru efort fizic, aceștia vor fi testați prin susținerea unor probe stabilite de anexele 2a și 2b la OMAI 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în MAI. Voluntarii care vor obține minim nota 5 la fiecare probă vor fi declarați admiși si vor putea încheia contract de voluntariat cu unitatea.

Program înscriere și recrutare

În perioada 17.03 – 07.04.2023 – depunerea dosarelor la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Mihail Sturdza” al județului Iași, situat în Strada Lascăr Catargi, nr. 59- de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 15.00;

În zilele de 08,09 aprilie și 22,23 aprilie 2023, între orele 08:00 – 16:00 se va organiza un curs introductiv general pentru voluntari, unde vor fi prezentate noțiuni generale despre sistemul național de management al situațiilor de urgență, despre ISUJ Iași și cum e organizată unitatea dar și despre programele destinate voluntarilor. Participarea la acest curs este obligatorie.

          După parcurgerea cursului introductiv general, voluntarii pot veni pentru probele sportive în data de 30.04.2023;

          În perioada 01.05 – 05.05.2023 – semnarea contractelor de către voluntarii admiși în cadrul programului;

Detalii suplimentare referitoare la activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – www.igsu.ro sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza”al judeţului Iaşi – https://isujis.ro/category/voluntariat/, precum şi la nr. de telefon: 0232.41.21.21

Anexe:

OIG-211-modificat-OIG-1516

Legea 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

Cerere-de-inscriere-voluntar

Acordul-parintilor

Model-Declaratie-de-consimtamant-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

You may also like...

Sari la conținut