I.S.U.J. Iași

Concursuri-SVSU-SPSU
Etapa naţională a concursurilor serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

În zilele de 11 şi 12 august 2015, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi, cu sprijinul Consiliului Judeţean Iaşi, a organizat etapa naţională a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, la care au participa cele mai bune 8 echipaje de pompieri voluntari de la localităţi, respectiv de la 7 operatori economici din ţară.

Astfel, pentru câştigarea titlului de campioni naţionali ai pompierilor voluntari s-au întrecut echipajele localităţilor: Brodina (Suceava), Căzăneşti (Ialomiţa), Vedea (Giurgiu), Bîcleş (Mehedinţi), Iernut (Mureş), Bârsău (Satu Mare), Lespezi şi Cotnari (Iaşi).

Membrii serviciilor voluntare şi private vau arătat, pe parcursul a trei probe practice – „Pista cu obstacole pe 100 m”, „Ştafeta 4 x 100 m”, „Dispozitivul de intervenţie”, că au deprinderile necesare intervenţiilor în situaţii de urgenţă.

Pentru detalii accesați pagina evenimentului

Rezultatele finale ale concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă – Etapa Naţională – 11-12 august 2015

180 de ani de la înființarea primei unități de pompieri militari din România 1835 – 2015

Datele şi documentele vremii atestă faptul că domnitorul Moldovei – Mihail Grigore Sturdza – a aprobat la 3 ianuarie 1835 „Proiectul Sfatului administrativ pentru formarisirea comandei de foc, supt numire de pojarnici, pentru oraşul Eşi” cu rezoluţia de „punere grabnică în aplicare”.

La 15 mai 1835, comisia desemnată cu înfiinţarea primei unităţi de pompieri militari înainta un raport domnitorului prin care semnala că au fost rezolvate problemele legate de organizarea unităţii, completarea efectivelor, tehnica de intervenţie, cazărmile, uniformele şi asigurarea materială, pompierii militari ieşeni începându-şi activitatea.

Unităţile similare înfiinţate ulterior la Bucureşti şi mai apoi în oraşele mari ale Principatelor Române au constituit nucleele din care s-au dezvoltat companiile de pompieri ale României moderne şi mai apoi Corpul Pompierilor Militari din ţara noastră.

Aniversăm 180 de ani de la înfiinţarea primei unităţi de pompieri militari din România. În aceşti 180 de ani pompierii au fost prezenţi în repetate rânduri la principalele momente ale istoriei naţionale: în 1848 prin eroica luptă de la 13 septembrie din Dealul Spirii, împotriva armatei otomane venite să înăbuşe Revoluţia română paşoptistă; la 1877 în bateriile de artilerie de la Giurgiu şi Calafat care au dat semnalul începerii Războiului de Independenţă, dar şi pe fronturile celor 2 conflagraţii mondiale, luptând cu arma în mână sau intervenind pentru stingerea incendiilor provocate de confruntările armate.

În anul 2004, prin unirea Grupului de pompieri „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi cu Inspectoratul de Protecţie Civilă al Judeţului Iaşi, a luat fiinţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, o nouă structură cu atribuţii complexe, dar comune, având ca scop apărarea vieţii oamenilor, a patrimoniului, a mediului înconjurător, a valorilor materiale şi culturale şi restabilirea rapidă a stării de normalitate în urma producerii unor situaţii de urgenţă.

Astfel s-a dezvoltat un complex mecanism de reacţie la urgenţe civile, pompierii desfăşurând o laborioasă activitate, răspunzând solicitărilor cetăţenilor şi nevoilor comunităţii, intervenţiilor la stingerea incendiilor adăugându-li-se cele la inundaţii, alunecări de teren, seisme, înzăpeziri, secetă, descarcerare şi asistenţă a persoanelor aflate în situaţii critice, epidemii, epizootii, intervenţia la accidente tehnologice, radiologice, nucleare, biologice sau alte calamităţi naturale sau antropice.

Citește articolul complet

Instantanee foto

Articol complet

Concursurile Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, etapa judeţeană 2015

În zilele de 11 şi 12 iunie s-au desfăşurat concursurile Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, etapa judeţeană.

La concursul Serviciilor Private pentru Situaţii de Urgenţă, pe primele trei locuri s-au clasat:

  • Locul I- SC Veolia Energy S.A;
  • Locul II- MC Mobili SA;
  • Locul III- SC Antibiotice SA.

SPSU

La concursul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, s-au înscris echipele comunelor: Mironeasa, Andrieseni, Bivolari, Barnova, Scheia, Holboca, Scanteia, Miroslava, Ungheni, Tutora, Erbiceni, Cotnari, Ruginoasa, Focuri, Costesti, Belcesti, Ciortesti, Dolhesti, Helesteni.

În urma desfăşurării probelor de concurs, primele trei locuri au fost ocupate de:

  • Locul I- Cotnari
  • Locul II- Helesteni
  • Locul III- Bivolari

Totodată, a fost acordat şi un premiu de fairplay Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Miroslava.

SVSU

Vezi articol original

CAMPANIE NAȚIONALĂ DE INFORMARE ȘI PREGĂTIRE A POPULAȚIEI "NU TREMUR LA CUTREMUR"

CAMPANIE NAȚIONALĂ DE INFORMARE ȘI PREGĂTIRE A POPULAȚIEI „NU TREMUR LA CUTREMUR”

Luni, 26 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă a avut loc conferinţa de presă pentru lansarea oficială a Campaniei Naţionale de Informare şi Pregătire a Populaţiei pentru cutremur „Nu tremur la cutremur”. •La eveniment au fost prezenţi secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed ARAFAT, inspectorul general al IGSU, colonel Nicolae CORNEA, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii implicate în gestionarea acestui tip de risc.

Detalii pe www.nutremurlacutremur.ro și pe Campania Facebook – Nu tremur la cutremur.

Safeguarding Educational Environment

Safeguarding Educational Environment

Proiect desfăşurat de Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construţii Iaşi în parteneriat cu ISU Iaşi

Safeguarding Educational Environment – SEE
ECHO/SUB/2012/638511

https://www.youtube.com/watch?v=-l5bc7i2nE0 Adeseori activităţile sociale şi economice ale oamenilor pot fi tulburate de efecte tragice ale unor dezastre: fie ele naturale sau antropice. Dezastrele au un impact major asupra economiei, precum şi asupra securităţii şi bunăstării cetăţenilor. În ultimii ani, expunerea la dezastre a crescut în mod semnificativ ca urmare a schimbărilor climatice, urbanizării rapide şi neplanificate, presiunii demografice, construcţiilor şi exploatării mai intensive a solului în zonele predispuse la pericol, pierderii biodiversităţii şi degradării ecosistemelor.

În decursul ultimilor ani, România are o istorie bogată în calamităţi naturale şi în dezastre antropice, cauzate de structura geo-morfologică a teritoriului ţării noastre, punctele vulnerabile prin tradiţie, fiind cutremurele, inundaţiile şi incendiile.
Copiii sub vârsta de 18 ani reprezintă mai mult decât 25% din populaţia Uniunii Europene. În timpul vieţii lor, ei petrec mai mult de 2340 de zile în şcoli, acest lucru făcând obligatorie pregătirea şcolilor în asigurarea protecţiei elevilor şi în gestionarea problemelor complicate şi complexe, care pot să apară atunci când se întamplă dezastre naturale. Aceste date demonstrează clar că educaţia joacă un rol esenţial în dezvoltarea capacităţii de reacţie în rândul Comunităţii în cazul în care se produc dezastre.

În acest context, Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi s-a implicat într-un proiect de anvergură în perioada 2012-2014, proiectul SEE – Safeguarding Educational Environment (Protejarea mediului educational) alături de un puternic consorţiu european.
Plecând de la ferma convingere că educaţia are un rol esenţial în ceea ce priveşte reacţia comunităţii la consecinţele dezastrelor, SEE şi-a propus să formeze elevii, profesorii, profesionişti şi voluntari din domeniul protecţiei civile în legatură cu procedurile şi regulile ce trebuie respectate în caz de dezastre naturale sau provocate de om şi să ofere un set complet de resurse educaţionale destinate tuturor categoriilor implicate în prevenirea, pregatirea, autoapararea şi intelegerea culturală a riscurilor.

Pentru a obţine aceste rezultate, acţiunile dezvoltate în cadrul proiectul SEE au avut ca scop crearea unui set de instrumente bazate pe web, destinate sistemului educativ legate de prevenire şi pregatire în cazul unui dezastru, ţinând cont de spaţiul fizic, de dimensiunea psihologică şi de relaţiile sociale care sunt implicate.
Scopul principal al proiectului a fost crearea unei comunităţi pe web capabilă să împărtăşească informaţii şi experienţe despre protejarea mediului şcolar în caz de dezastre şi despre prevenirea pagubelor.

Citește întregul articol

Lasă un răspuns